Kuglepen tal tabeller.jpg
DANVA indsamler årligt data om vandselskaberne i Danmark for at udarbejde 'Vand i tal' og i forbindelse med Performancebenchmarking.

DANVA Statistik & Analyse's indberetning, analyser, rapporter, kan bruges af alle medlemmer, og er en del af medlemsskabet.

Opgaverne er blandt andet:

  • Branchestatistikken 'Vand i tal' - se nyeste publikationer nedenfor.
  • Forskellige analyser til gavn for medlemmerne - både årlige tilbagevendende analyser og ad hoc analyser bestemt af den politiske dagsorden.
  • Forståelse, fortolkning og formidling af materialer og resultater fra Forsyningssekretariatet på generelt niveau.
  • Kontrol og kvalitetskontrol af beregningsmetoder og afgørelser (principielle) samt løbende sparring og input til Forsynings-sekretariatets arbejde. Performancebenchmarking – support og kvalitetssikring samt evt. fælles indberetning.
  • Bidrage til DANVAs interessevaretagelse med data, overblik og analyser. Vedligeholdelse af databaser: BESSY, regneark med prislofter og costdrivere, afgørelser og POLKA katalogdatabaser.
  • International benchmarking, bl.a. EBC. 

Der arbejdes for at flest mulige data og analyser udbredes blandt medlemmerne på en overskuelig og lettilgængelig måde ved anvendelse af eksisterende data samt en begrænset årlig indberetning.

Tilmelding til Statistik

For tilmelding kontakt Benchmarking Team eller send mail til bm@danva.dk

 

Offentlige publikationer

Vand i tal 2021

Water in figures 2020