COLOURBOX1827717.jpg

LER-loven

Dette er den konsoliderede udgave af hovedloven vedtaget af Folketinget og de vedtagne ændringslove frem til datoen for denne lovbekendtgørelse.

Ændringen udvider LER-lovens anvendelsesområde og ændrer på reglerne for udlevering af oplysninger.

Bekendtgørelser