Vandhuset

Læs om, hvordan DANVA har organiseret høringen af de dele af vandsektorloven, der fremsættes i februar 2024.

Omkring den 8. november forventes en høring om henholdsvis.

 • Styrkelse af det statslige økonomiske tilsyn
 • Styrkelse af kommuners kontrol af takster og leveringsbetingelser
 • Enkelte ændringer i den økonomiske regulering - eksempelvis kontrollen med overholdelse af indtægtsrammer og indregningstidspunktet for tillæg.

Den normale høringsperiode er 4 uger, men høringsperioden vil muligvis blive forkortet fordi materialet er en viderebearbejdning af det lovforslag som var i høring i sommeren 2022.
Lovforslaget er på lovprogrammet til fremsættelse i februar 2024.

DANVA aktivitet

På DANVAs sekretariat har vi ligesom ved høringen i sommeren 2022 fordelt opgaverne. Der er for hvert delelement/delopgave en tovholder, der har ansvaret for delelementet. Det er tovholderen som sørger for udformningen af høringssvar om elementet og som forinden sørger for medlemsinddragelse, herunder information om indsendelse af bidrag til DANVAs høringssvar, afholdelse af taskforcemøder mv. Tovholderen er flankeret af en eller flere sekretariatsmedarbejdere af elementet.

Nedenfor er der en oversigt over tovholdere, så du har mulighed for at få fat i den ”rigtige” kontaktperson.

Emne Tovholder Kontaktoplysninger Øvrige DANVA personer Kontaktoplysninger
Styrkelse af statsligt økonomisk tilsyn Hannah Scheel Andersen hsa@danva.dk

Bertel Ifversen

Oliver Pedersen

Jens Plesner

bi@danva.dk

op@danva.dk

jpl@danva.dk

Styrkelse af kommunens kontrol af takter og leveringsbetingelser Jens Plesner jpl@danva.dk

Bertel Ifversen

Susanne Vangsgård

bi@danva.dk

sv@danva.dk

Ændring af økonomiske rammer Se herunder      
 • Nyt kontrolsystem
Morten K. Jensen mkj@danva.dk Bertel Ifversen bi@danva.dk
 • Tillæg
Morten K. Jensen mkj@danva.dk Bertel Ifversen bi@danva.dk
 • Øvrige ændringer
Bertel Ifversen/Hannah Scheel Andersen

bi@danva.dk/hsa@danva.dk

Oliver Pedersen

Morten K. Jensen

op@danva.dk

mkj@danva.dk

 • Overgangsregler
Hannah Scheel Andersen hsa@danva.dk Bertel Ifversen bi@danva.dk
 • Lobbyaktivitet
Karsten Bjørn kbj@danva.dk Hannah Scheel Andersen hsa@danva.dk

 

Tovholder for høringen som helhed er Hannah Scheel Andersen.

Hvis I har indspil til elementer uden tovholder, spørgsmål, eller bidrag til DANVAs arbejde med revisionen af vandsektorloven øvrigt, er I velkomne til at kontakte Hannah Scheel Andersen, hsa@danva.dk eller tlf. 87 93 35 62.

Taskforces

Der er tidligere etableret DANVA taskforces/sparingsgrupper om.

 1. Opsparing i sektoren, lånefinansiering og WACC
 2. Fleksible rammer og effektiviseringskrav
 3. Det statslige tilsyn
 4. Kommunal godkendelse af takster og leveringsvilkår.

Vi håber de gode kræfter i disse Taskforces endnu engang vil bidrag i forhold til henholdsvis ændringer relateret til økonomiske rammer (gruppe 1 og 2), det statslige tilsyn (gruppe 3) og kommunal godkendelse af takster og leveringsvilkår (gruppe 4). Alle tidligere deltagere i DANVAs taskforces/sparingsgrupper får derfor særskilt invitation fra den respektive tovholder.

Hvis ikke I er medlem af en taksforce men ønsker at bidrage gennem en af disse, kan I melde jer ved at kontakte de respektive tovholdere.