Indrapportering af fejl, ønsker og uhensigtsmæssigheder til DANVAs datamodeller fortages via DANVAs iTop-portal

Via iTop-portalen har DANVA et samlet overblik over input til kommende modelopdateringer fra henholdsvis vandselskaber, rådgivere og applikationshuse.

Medlemsskab til iTop forudsætter medlemsskab af én af følgende modelgrupper: Datamodelgruppen, Reviewgruppen, Teknisk Modelgruppe, Registreringsvejledningsgruppen eller Implementeringsgruppen.

Er du interesseret i at blive oprettet som bruger på DANVAs iTop-portal bedes du kontakte Lars Gadegaard.