DANVAs Datamodelgruppe arbejder ud fra følgende målsætninger:

  • Tilstræbe ensretning og standardisering, fælles styring, fælles opbygning, integration og synergi af modeller, data og systemer
  • Sikre sammenhæng og synergi mellem forretningsprocesser og data, så det giver størst værdi for vandselskaberne.
  • Sikre at forsyningernes arbejdsprocesser understøttes digitalt
  • Sikre at modellerne understøtter eksterne krav fra regulator.

Datamodelgruppen blev frem til den 28. marts. 2019 benævnt Modelstyregruppen.

Datamodelgruppen arbejder efter dette kommissorium, godkendt af DANVA.

Datamodelgruppen er bemandet således: 

Kurt Brinkmann Kristensen Aarhus Vand A/S
Mads Thomsen Aarhus Vand A/S
Mette Godsk Nicolajsen Aalborg Forsyning
John Pind HOFOR A/S
Christian Ejner Rasmussen HOFOR A/S
Michaela Block Eiris NOVAFOS
Charlotte Sejr Pedersen Klar Forsyning
Morten Rasmussen Tårnby Forsyning A/S
Jackie Sandgård Hexagon (Intergraph)
Alan Nissen Orbicon Informatik
Dorte Juul Sørensen Powel A/S
Torbjørn Mandahl Pedersen LE34
Thomas Sørensen DANVA
Lars Gadegaard, Projektleder DANVA