friends-1013856_640.jpg

Kravsspecifikation, implementering og review af DANVAs datamodeller gennemføres af DANVAs modelgrupper (arbejdsgrupper). Arbejdet gennemføres i et fællesskab mellem forsyninger, applikationshuse og rådgivere. Formålet er herved at sikre, at datamodellernes udvikling baseres på forsyningernes behov.

DANVAs modelgrupper

Følgende arbejdsgrupper bidrager til DANVAs modelarbejde: