Modulet Kabler, fremmedrør og flader bliver løbende opdateret på baggrund af de erfaringer vi får med implementering af datamodellen og de behov, der opstår i branchen. DANVA vurderer sammen med Datamodelgruppen for modelarbejdet hvornår det giver værdi at påbegynde en modelrevision.

Versionsoversigt

Version 1.1 (indeholder alene rettelser på xsd-niveau)
Frigivet 13. august 2021.
Kompatibel med Dandas 3.1.2/3.1 og Danvand 2.1.2/2.1.
Indeholder alene justering på xsd-niveau. Datamodellen er ikke justeret, hvorfor datamodellens versionsnummer bevares uændret.
Attributten DatoNoejagtighedKode er tilføjet, og et par kodelister har fået nye navne.

Version 1.1
Frigivet september 2020.
Kompatibel med Dandas 3.1.2/3.1 og Danvand 2.1.2/2.1.
Indeholder diverse fejlrettelser og forbedringer i modellen, der f.eks. er:
- Suppleret med Link og Linktype med tilhørende referencebegreber.
- Suppleret med snitflader fra Kabler, fremmedrør og flader 1.1 til LER 2.0

Version 1.0
Frigivet december 2016.
Kompatibel med Dandas 3.0.