Modulet Kabler, fremmedrør og flader bliver løbende opdateret på baggrund af de erfaringer vi får med implementering af datamodellen og de behov, der opstår i branchen. DANVA vurderer sammen med Datamodelgruppen for modelarbejdet hvornår det giver værdi at påbegynde en modelrevision.

Versionsoversigt

Version 1.1.1 (PLANLAGT - implementeres april/august 2021)
Patch (fejlretning) af Kabler, fremmedrør og flader 1.1 til version 1.1.1
I takt med at Kabler, fremmedrør og flader 1.1 implementeres blandt applikationshusene understøtter DANVA en sideløbende fejlretning af modulet.

Version 1.1
Frigivet september 2020.
Kompatibel med Dandas 3.1.
Indeholder diverse fejlrettelser og forbedringer i modellen, der f.eks. er:
- Suppleret med Link og Linktype med tilhørende referencebegreber.
- Suppleret med snitflader fra Kabler, fremmedrør og flader 1.1 til LER 2.0

Version 1.0
Frigivet december 2016.
Kompatibel med Dandas 3.0.