call-center-2006867_1920.png

DANVAs medlemmer kan få en gratis 20 minutters telefonisk rådgivning og sparring om persondataspørgsmål.

Gratis 20 minutters telefonisk rådgivning 

Der kan opstå mange tvivlsspørgsmål, når man i det daglige behandler personoplysninger.

Kan man f.eks. videregive kontaktoplysninger på en kunde til brug for tredjemands markedsføring? Skal man give klagevejledning i sin persondatapolitik? Kan et samtykke trækkes tilbage? Hvornår skal der indgås en databehandleraftale? Hvordan besvares en anmodning om indsigt?

Derfor kan DANVA medlemmer nu glæde sig over en hotline, hvor Advokatfirmaet Horten stiller med en ekspert i persondataret , der samtidig har kendskab til vand- og spildevandssektoren. 

Arbejder du i et DANVA medlem kan du få op til 20 minutters telefonisk rådgivning og sparring ad gangen om persondataspørgsmål.

Ring til

Anne Baandrup
Partner
E-mail: ana@horten.dk
Mob: +45 5234 4288
Dir: +45 3334 4288

Hvad omfatter rådgivningen? 

Ordningen omfatter nye sager, der ikke allerede verserer ved Horten, og du får som udgangspunkt telefonisk svar.

Dine henvendelser besvares som udgangspunkt mandag til fredag fra kl. 09.00 til kl. 17.00. Ordningen omfatter ikke bistand i weekender og helligdage til eventuelle sikkerhedsbrud.

Hvis dit spørgsmål har en så kompleks karakter, at det kræver egentlig sagsbehandling, kan det ikke rummes af denne hotline-ordning. I så fald oplyser Horten dig om det, og du kan tage stilling til, om du ønsker at gå videre med sagen mod særskilt aftale om betaling herfor.

Hortens almindelige forretningsbetingelser er gældende for ordningen, herunder særligt bestemmelsen om ansvarsbegrænsning. Oplysninger om spørgsmål og spørgeren vil alene i anonymiseret form blive videregivet til DANVA.