I april 2016 blev EU’s nye databeskyttelsesforordning vedtaget. Forordningen medfører en kraftig skærpelse af kravene til de virksomheder, der indsamler og behandler persondata. Forordningen træder i kraft to år efter vedtagelsen og bliver dermed lov i alle EU-medlemslandene inkl. Danmark, hvor reglerne vil afløse persondataloven medio 2018.

Selv om vi siden 2000 har haft en dansk lov, der har angivet hvornår og hvordan personoplysninger skal behandles, har opmærksomheden omkring reglerne været begrænset i forsyningskredse. Dette har forandret sig med udsigten til den nye EU forordning.

Det ekstraordinære ved de nye regler er, at der i fremtiden vil kunne sanktioneres med bødestraf på 20 mio. euro eller 4% af den samlede globale koncernomsætning, hvis det beløb er højere.

DANVAs persondataindsats 2017 og 2018

DANVAs plan for 2017/2018 er:

  • at skabe et overblik over relevant materiale fra både interne og eksterne kilder, som DANVA løbende indsamler på DANVAs Persondatacube


    Persondatacuben vil løbende blive udbygget med fortolkninger fra Justistministeriet (Q3 2017 - Q1 2018), samt den dokumentation (formularer, vejledninger, erklæringer m.m.) som vi forudser løbende udarbejdes og stilles til rådighed fra vandselskaberne selv og andre brancher. 
  • at udarbejde DANVA vejledninger/templates m.m. til brug i forsyningerne. Læs mere her (under Persondatacuben)
  • at facilitere et forløb, hvor de deltagende forsyninger støtter hinanden med GDPR-complianceopgaven. Vi lægger ud med fælles kortlægning af systemer og processer
  • at bistå med erfaringsudveksling
  • at yde konsulentbistand i forbindelse med forsyningernes kortlægning af deres persondataflow, det kan du læse mere om her
  • at udbyde kurser på området, følg med i vores kursuskalender