Information Folkemødehuset Infobox
DANVA sætter igen vand på dagsordenen på Folkemødet.

DANVA sætter igen vand på dagsordenen på Folkemødet. Arrangementerne omfatter bl.a. forsyningshavehygge med grill, vanddebatter, dialogfrokostmøder og vandsmagningskonkurrence. Budskaberne omhandler DANVAs kerneområder inden for drikkevand, spildevand, klima med mere.

Du kan opleve DANVAs mange Folkemødedebatter, der er centreret om krav til at beskytte drikkevandet, klimaet, og miljøet endnu bedre.

Vi understreger også vores ønsker om en vandsektorlov, som gør vandselskaberne bedre i stand til at investere i samfundsløsninger mod miljøfarlige stoffer som pesticider og PFAS samt de klimarelaterede skybrud. Desuden skal man kunne udnytte potentialer for energioptimering samt produktion af grøn energi.

Nedenfor kan du se en oversigt over de offentlige arrangementer, som DANVA er en del af i år. Folkemødet løber af stablen 13.-15. juni i Allinge på Bornholm.

DANVA er under mødet på solskinsøsen repræsenteret af formand Ellen Trane Nørby, næstformand Carsten Nystrup, bestyrelsesmedlem Lone Loklindt, direktør Carl-Emil Larsen, sekretariatschef Helle Katrine Andersen og kommunikationschef Karsten Bjørno. Samarbejdspartnerne er Dansk Fjernvarme, Brancheforeningen Cirkulær, Danske Vandværker, Bornholms Forsyning, HOFOR, Fors og Cyberalliancen.   

Torsdag 13. juni fra kl. 17 afholder DANVA på Næsgaarden sammen med Brancheforeningen Cirkulær, Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker det traditionsrige jazz-i-haven-arrangement, hvor DANVAs medlemmer er mere end velkomne.

I år taler klimaordfører, Signe Munk SF og Wilhelm Ditlev Christian Thomsen fra Ungeklimarådet.

Herunder kan du se udvalgte arrangementer, hvor du kan møde DANVA:

Torsdag 13. juni:

Debat: Hvordan sikrer vi vandressourcen og miljø i den grønne omstilling

Tid og sted: Torsdag 13. juni kl. 16.00-16.45, A14 Danchells Anlæg, Drikkevandsteltet

Hvordan sikrer vi, der er drikkevand nok til industri, landbrug og energi? Hvor skal vandet komme fra til PtX, og hvordan udnytter vi bedt muligt ressourcer i spildevand, udledning.

Jazz i haven og grill-aften med forsyninger

Tid og sted: Torsdag 13. juni kl. 17-22, Næsgaarden, Løsebækgade 20, Aalinge

Debat: Digital sikkerhed og cybersvindel

Tid og Sted: Torsdag 13. juni kl. 18.00-18.30, Postbåden Peter

Arrangør: Cyberalliancen (DANVA)

Fredag 14. juni:

Debat: Kampen om arealerne - vinder kapitalen?

Tid og sted: Fredag 14. juni kl. 10.00-10.45, A14 Danchells Anlæg, Drikkevandsteltet

Danmark er et lille land, og en meget stor del af det er udnyttet til fødevareproduktion og bymæssig bebyggelse, infrastruktur og meget mere. Men hvad betyder den grønne omstilling og stigende jordpriser for konkurrencen om arealerne og mulighederne for at sikre vores allesammens grundvand, som vi skal bruge til drikkevand? Hvordan lægger vi puslespillet med plads til fødevarer, energianlæg, skov, nybyggeri og drikkevandsbeskyttelse.

Samtale -event: Vilde problemer i vandforsyninger

Tid og sted: Fredag 14. juni kl. 10.30, Næsgaarden.

Samtale-event og bidrage med lidt fremtidsperspektiv. Eventet kommer som tidligere nævnt til at omhandle vores vilde problemer herunder hvilke trends, der kommer til at påvirke os som forsyning i fremtiden? Hvordan kan vi blive skarpere til at forudse kommende problemområder?

Quiz: Rent drikkevand til både folkeskole og Folketing

Tid og sted: Fredag 14. juni kl. 11.00-11.45, A14 Danchells Anlæg, Drikkevandsteltet.

Hvordan sikrer vi rent drikkevand nu og i fremtiden? Arrangementet har karakter af en generationsquiz, hvor skoleelever udgør det ene hold, mens miljøordførere fra Folketinget udgør det andet. Formålet er at finde løsninger på, hvordan Danmark også i fremtiden baserer drikkevandsforsyningen på grundvand.

Hold 1 - elever:

7.A Svartingedal Skole, Hasle

 

Hold 2 - miljøordførere:

Sascha Faxe (AL)

Peter Kofod (DF)

Søren Egge Rasmussen (EL)

Debat: Det er det rene vand…

Tid og sted: Fredag 14. juni kl. 14.00-14.45, A14 Danchells Anlæg, Drikkevandsteltet

Vores drikkevand er udfordret af pesticider og kemikalier. Arrangementet har til sigte at højne kendskabet til nødvendigheden af at anlægge såkaldte grundvandsparker, som er større sammenhængende arealer, i områder, hvor grundvandet dannes. Eventet har form af en klassisk debat.

Samtale: Vi samler forslag til miljøministeren

Tid og sted: Fredag 14. juni kl. 15.15-16.00, A14 Danchells Anlæg, Drikkevandsteltet

At give input til miljøminister Magnus Heunicke om de vigtigste indsatser for drikkevandet.

Debat: Iltsvind og badevand

Tid og sted: Fredag 14. juni kl. 16.00-16.45, F18 Scenen for samfundsansvar - ESG

Udledning af næringsstoffer kan skabe dårligt vandmiljø og iltsvind. Desuden kan de stadig kraftigere skybrud, der er forårsaget af klimaforandringer, medføre overløb fra kloaksystemerne, så der kommer bakterier i badevandet.

Lørdag 15.juni:

Debat: klimatilpasning er oversvømmede huse

Tid og sted: Lørdag 15. juni kl. 11.15-12.00, Byggepladsen, Hovedscenen

Vi stiller skarpt på en af de store udfordringer, som mange danskere står over for – og spørger: ”Hvem skal betale for klimasikringen af vores huse, byer og natur?”, Hvem synes du skal have pungen frem? Kommunerne, forsikringsselskaberne, Folketinget? Du får som publikum løbende mulighed for at stemme med og være med til at påvirke deltagernes syn på hvem som skal betale.  

Event: Kan du smage forskel på drikkevand

Tid og sted: Lørdag 15. juni kl. 12.30-12.55, Klima og energiscenen

Vand er vores vigtigste fødevare - kan stjernekokke smage forskel på vand fra Bornholm og Sjælland? DANVAs formand, Ellen Trane Nørby, udpeger sammen med Michelin-kokkene Thomas Pasfall og Mikkel Marschall det mest velsmagende drikkevand fra henholdsvis Christiansø, FORS, HOFOR og fra Bornholms Energi & Forsynings Smålyngsværket.

Debat: Co2-afgift, skov og drikkevand

Tid og sted: Lørdag 15. juni kl. 14.00-14.45, F18 Scenen for samfundsansvar - ESG

Vi er tvunget til at ændre tingenes tilstand hurtigt og handle politisk over for problemerne med klima, land og vand. Der skal findes en model til en CO2-afgift på landbruget, så det kan give merværdi at beskytte grundvandet multifunktionelt ved at plante skov, anlægge vindmøller og solceller eller omlægge til økologisk drift.

Ordstyrer: Lars Trier Mogensen

Debat: Se på vand med friske øjne

Tid og sted: Kl. 16.30-17.15, , Europa-Kommissionens telt (B3)

Verden står ikke kun over for en klimakrise, men i høj grad også en vandkrise. Årtiers dårlig forvaltning, forurening og ikke-bæredygtige praksisser presser vores vandsystemer til det yderste. Oversvømmelser og tørke bliver hyppigere, og vores floder og have lider under det. Krisen er drevet af overdreven efterspørgsel og virkningerne af den tredobbelte krise med klimaforandringer, tab af biodiversitet og forurening. I 2019 stod næsten 30% af EU's territorium over for vandmangel.