Aalborg Forsyning Spildevand
Foto: Aalborg Forsyning

Det vækker glæde i vandsektoren, at vandselskaber nu kan sende varme fra spildevand ud i danskernes radiatorer og dermed fremme den grønne omstilling. Det sker, efter at klima-, energi- og forsyningsministeren har ændret holdning.

Klimaminister, Lars Aagaard, forsikrer nu, at varme fra renseanlæg alligevel kan bruges i danskernes radiatorer. Ifølge regeringen er der energi nok i spildevand til at opvarme ca. 250.000 danske boliger årligt på en mere bæredygtig måde. Dermed er varme fra spildevand en del af bestræbelserne på at nå Danmarks klimamål i 2030.

”Jeg er glad for, at ministeren har lyttet og ændret den forkerte vurdering. Det kommer os allesammen til gode. Jeg har stor respekt for, at man korrigerer for fejl, der i dette tilfælde ville have spændt ben for meget store CO2-reduktioner og udnyttelsen af den enorme mængde, meget konstante energi, som spildevand indeholder,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen og tilføjer:

”Vandsektoren har efter ministerens nye vurdering nu mulighed for at realisere regeringens målsætning i klimapartnerskabet og skubbe på den grønne omstilling for at indfri må-let med at udfase fossile brændsler.”

Problemet begyndte i oktober, da klimaministeren vurderede i et svar på et spørgsmål om fjernvarmeprojekter baseret på spildevand fra klima-, energi- og forsyningsordfører i SF, Signe Munk, at varme fra spildevand opstår i renseprocessen. Det betød, at varmen i spildevand skulle betragtes som et biprodukt og dermed underlægges prisloftet for overskudsvarme.

I Aalborg Forsyning ville det ifølge administrerende direktør, Søren Gais Kjeldsen, have gjort det økonomisk umuligt at investere i varmepumpeprojekter baseret på spildevand.

”Heldigvis har ministeren ændret sin vurdering, og derfor kan vi nu fortsætte med vores projekter til glæde for borgerne i Aalborg, der efter planen næste år kan få varme i radiatorerne baseret på renset spildevand. Projektet på Renseanlæg Vest er et af de mest effektive i den grønne omstilling af Aalborg Forsyning, og så vil det tilmed reducere CO2-udled-ningen med 21.000 ton årligt sammenlignet med den kulbaserede varmeproduktion på Nordjyllandsværket,” siger Søren Gais Kjeldsen.

Alene i Aalborg Forsyning har man fjernvarmeprojekter baseret på varme fra spildevand i støbeskeen for knap en kvart milliard kroner.

Spildevand har den samme temperatur ved indgangen til renseanlægget som ved udgangen, nogle gange lavere, da det er opholdstider og ikke processer, der bestemmer temperaturen. Både Aalborg Forsyning, Fjernvarme Fyn og DANVA skubbede efterfølgende på for at få ministeren til revurdere sit svar. 1. december kom det, og her står blandt andet:

”Energistyrelsen er blevet opmærksom på en fejl i ovenstående svar. Fejlen består i, at varme fra spildevand ikke, som det ellers er angivet ovenfor, i nævneværdigt omfang ’opstår’ i selve renseanlægget, men kommer til renseanlægget med det tilledte spildevand. Fejlen består endvidere i, at det i svaret herefter anføres, at reglerne i overskuds-varme-bekendtgørelsen finder anvendelse for varme fra spildevand. Energistyrelsen er imidlertid kommet frem til den vurdering, at varme fra spildevand ikke falder ind under varmeforsyningslovens definition af overskudsvarme og dermed heller ikke er omfattet af reglerne i overskudsvarmebekendtgørelsen".

Fakta:

Temperaturen på lunkent spildevand ligger på 7-14 grader. Ved at hæve temperaturen til 70-80 grader med en varmepumpe kan det benyttes i fjernvarmesystemet og sikre varme til op til 250.000 parcelhuse. Det svarer ifølge Danmarks Statistik til mere end en femtedel af alle landets parcelhuse.