DANVA udgav den 30. august 2023 sin vejledning nr. 100 version 4 med titlen ”Vejledning om persondata for vandselskaber”, den kan downloades her.

Formålet med vejledningen er at sikre, at der blandt DANVAs medlemmer er en fælles forståelse for, hvordan de eksisterende regler for behandling af personoplysninger efterleves.

Emnerne i vejledningen er udvalgt for at hjælpe medlemmerne med vurderingen af, hvilken betydning de persondataretlige regler har ved varetagelse af opgaver på vand- og spildevandsforsyningsområdet.

God læselyst. Vi håber, at vejledningen kan være en god støtte til brug for vores medlemmers arbejde med persondata og persondataforordningen.