Formål

Netværksgruppen er et professionelt og fagligt forum for erfaringsudveksling og videndeling mellem personer, der arbejder med gæsteprincippet og tinglysning
Netværket ønsker at udvikle hensigtsmæssige tilgange til at sikre ledninger og anlæg.

Målgruppe

Ansatte i vandselskaber i DANVAS medlemskreds, der arbejder med gæsteprincippet og tinglysning.
Emnerne, der arbejdes med, fastsætter deltagerne selv på møderne, og det kunne være et af disse emner:

 • Gæsteprincippets rækkevidde og betydning af deklarationer
 • Fravigelse af gæsteprincippet og erstatninger
 • Sidste nyt om afgørelser
 • Aftaler og dialog med kommuner
 • Udmatrikulering af arealer og brugsret – F.eks. i forhold til åbne bassiner og pumpestationer
 • Afklaring af ejerskab af ledninger og anlæg
 • Tinglysning af eksisterende anlæg kontra nye anlæg
 • Anvist ledningsplacering – retslig status
 • Paradigmer, standarder, håndbøger, vejledninger og procedurer

Antal årlige netværksmøder

Mødes ca. 4 gange om året i tidsrummet 10:00-14:00 (møderne afholdes hos DANVA eller ude i selskaberne).

Næste møder:

 • 4. oktober hos VandCenterSyd
 • 13. december hos DANVA
 • 18. januar – Netværksseminar i DANVA

Det er deltagerne selv, der står for dagsorden, det faglige indhold og mødets afvikling.

Netværkstovholder

Tine Nordtorp Dalager, Sønderborg Forsyning
E-mail: tnda@sonfor.dk

Netværksdeltagere

 • Nina Ilona Caspersen, Hillerød Forsyning
 • Jannie Sif Herskind, Samn Forsyning
 • Jette Porsgaard, Samn Forsyning
 • Kai H. Mogensen, Samn Forsyning
 • Nicklas Vestergaard, Skanderborg Forsyning
 • Stig Jonassen, Skanderborg Forsyning
 • Claus Hansen, Skive Vand
 • Tine N. Dalager, Sønderborg Forsyning
 • Lisbeth B. Hansen, Sønderborg Forsyning
 • Bettina Britt Rasmussen, VandCenter Syd
 • Alma Skjold Knudsen, VandCenter Syd
 • Jette Fleng Christensen, Vestforsyning Spildevand
 • Anne Kruse, Vestforsyning Spildevand

Hvis du vil være med i netværket, er du velkommen til at kontakte tovholder.