COLOURBOX21544477.jpg
Den 16. januar afsagde Østre Landsret dom i Danmarks største skattesag. Nu har vandselskaberne besluttet at dommen skal prøves i Højesteret.

Sagens kerne er en strid om værdiansættelse af vandselskabernes aktiver.

Problemet er, at vandsektorloven og skattelovgivningen ikke er blevet afstemt. SKAT har således brugt DCF-metoden til værdiansættelse, hvilket DANVA i overensstemmelse med syns- og skønsmanden Carsten Krogholt Hansen fra CBS mener, er meningsløst, for vandbranchen må ikke tjene penge men skal hvile i sig selv. Vandbranchen er et reguleret marked, og derfor argumenterer DANVA for at den bedste metode til værdiansættelse er at bruge nedskrevne genanskaffelsespriser.

Mens DANVA mener, at indgangsværdierne ved udskillelsestidspunktet var 219 mia. kr. mener SKAT, at værdien kun er på 55 mia. kr. Forskellen i skatteværdi, når der regnes med selskabsskat på 22 %, er på 36 mia. kr. og således er vandsektorens skattesag Danmarkshistoriens største.

Dommen afsiges ved Østre Landsret den 16. januar 2018 og kan resultere i en af disse fire scenarier: :

  • DANVA og vandbranchen får medhold
  • SKAT får medhold
  • Parterne får delvis medhold (retten fastsætter værdierne)
  • Hjemvisning: Sagen sendes retur til SKAT til fornyet behandling med værdiansættelse efter rettens anvisninger.

Danmarks største skattesag

2015
Christiansborg_617px

Skattebetaling på vand fortsætter efter forlig

Fandt du det du søgte?