36 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Vandforsyningers og spildevandsselskabers egenproduktion af el er ikke omfattet af det nye loft over indtægter fra elproduktion

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

Udlevering af oplysninger om betalt tilslutningsbidrag efter aktindsigtsreglerne i forbindelse med skattesag

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Normalregulativer for kommunale henholdsvis private vandforsyninger

Betragtninger om skatteforhold i vandsektoren.pdf

DANVA og Danske Vandværker Vejledning om konsekvenserne af skattesagerne.pdf

Bilag Nettoafgiftsfaktor Skatteforvridningstab Og Diskonteringsrente

Indstilling vedr. opgørelse af vandsektorens skattesag og disponering af overskydende midler .pdf