174 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Høringssvar på ændring af vandsektorloven, vandforsyningsloven, spildevandsbetalingsloven m.v. og bekendtgørelsesudkast med hensyn til styrkelse af kontrol med takster, regulativer og vedtægter – jeres j. nr. 2022-16977

Nyt fra medlemmerne: Åbning af CALL Copenhagen

Nyt fra medlemmerne: Det kan stadig betale sig at betale

Danmarkshistoriens største skattesag handler om vand

”Vand i Byer” udgiver ny bog om innovation og klimatilpasning

Gæld bør ikke eftergives - vandforsyninger bør kunne inddrive

Intensivt samarbejde mellem brancheorganisationer

Samråd om skatte- og afgiftssystemet på energiområdet

Status på vandsektorens skattemæssige udfordringer

Skattebetaling på vand fortsætter efter forlig

Kommuner og forsyninger samarbejder om klimatilpasning

Forhøjelse af afgiften på spildevand pr. 1. oktober 2014

Nul brandskat og mindre bureaukrati giver billigere vand

Næste skridt i skattesagen afventer bestyrelsesmøde

Vandpris i Danmark er lavere end i en række europæiske lande

Folketinget ind i sag om ekstraskat på vand

Spildevandsforsyningernes medfinansiering af klimatiltag

Skatteminister afviser særregel om forsyningers medfinansiering af klimatiltag

Danskerne ønsker bedre beskyttelse af deres drikkevand mod gift

Få styr på kloakken med tilskud fra staten

Falske mails vil lokke penge fra forsyningskunder

Rabalder Parken har vundet Bæredygtig Beton Prisen

Evaluering af Vandsektorloven - status og proces

Regnvandsanlæg i Roskilde er nomineret til Bæredygtig Beton Prisen

Vejledning om behandling af vandselskabers materielle anlægsaktiver ved de reguleringsmæssige indberetninger

Danmarks største forsyningsselskab er en realitet

DANVA har foretræde for Folketingets Miljøudvalg om klimatilpasning

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Selskabsskatteloven – Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber – begrænsning i at fremføre underskud

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

Udlevering af oplysninger om betalt tilslutningsbidrag efter aktindsigtsreglerne i forbindelse med skattesag

Normalregulativer for kommunale henholdsvis private vandforsyninger

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Betragtninger om skatteforhold i vandsektoren.pdf

DANVA og Danske Vandværker Vejledning om konsekvenserne af skattesagerne.pdf

Bilag Nettoafgiftsfaktor Skatteforvridningstab Og Diskonteringsrente

Indstilling vedr. opgørelse af vandsektorens skattesag og disponering af overskydende midler .pdf