263 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

Udlevering af oplysninger om betalt tilslutningsbidrag efter aktindsigtsreglerne i forbindelse med skattesag

Klima-Betalingsregler-617X411

Skatteminister afviser særregel om forsyningers medfinansiering af klimatiltag

Penge_sedler_mønter_617px

Næste skridt i skattesagen afventer bestyrelsesmøde

Christiansborg_617px

Skattebetaling på vand fortsætter efter forlig

POLKA-617X411

Status på vandsektorens skattemæssige udfordringer

Biogas-tanke_Avedøre_Spildevandscenter_617px

Samråd om skatte- og afgiftssystemet på energiområdet

Justitia_vægt_617px

Danmarkshistoriens største skattesag handler om vand

Udlevering af oplysninger om betalt tilslutningsbidrag efter aktindsigtsreglerne i forbindelse med skattesag

Carl-Emil kydser fingre for skattesagen.jpg

Betragtninger om skatteforhold i vandsektoren.pdf

DANVA og Danske Vandværker Vejledning om konsekvenserne af skattesagerne.pdf

Galten Skatepark - web - Fotograf Per Bille-20190407-05392.jpg

Indstilling vedr. opgørelse af vandsektorens skattesag og disponering af overskydende midler .pdf

2019 - SKAT - Forsknings- og udviklingsomkostninger.pdf

Klimatilpasning-179X110

Selskabsskatteloven – Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber – begrænsning i at fremføre underskud

COLOURBOX1258724 vand.jpg

Normalregulativer for kommunale henholdsvis private vandforsyninger

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Kan vandspild fradrages i afgiftsgrundlaget, når det er forårsaget af fejl på installation i målerbrønd?

Klimatilpasning-179X110

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Lovgivning-617X411

DANVA har foretræde for Folketingets Miljøudvalg om klimatilpasning

Planlægning-vandforsyning-617X411

Danmarks største forsyningsselskab er en realitet

Anlægskartotek-617X411

Vejledning om behandling af vandselskabers materielle anlægsaktiver ved de reguleringsmæssige indberetninger

RabalderParken-617X411

Regnvandsanlæg i Roskilde er nomineret til Bæredygtig Beton Prisen

Lovgivning-617X411

Evaluering af Vandsektorloven - status og proces

RabalderParken-617X411

Rabalder Parken har vundet Bæredygtig Beton Prisen

Hacker_617px

Falske mails vil lokke penge fra forsyningskunder

Penge_sedler_mønter_617px

Få styr på kloakken med tilskud fra staten

Planlægning-vandforsyning-617X411

Danskerne ønsker bedre beskyttelse af deres drikkevand mod gift

Kirsten_Brosbøl_617px

Vandbranchen til årsmøde og debat om ny vandsektorlov

Klimapark_Skt_Jørgens_Sø_617px

Spildevandsforsyningernes medfinansiering af klimatiltag

Christiansborg_617px

Folketinget ind i sag om ekstraskat på vand

EURO-sol_617px

Vandpris i Danmark er lavere end i en række europæiske lande

Penge_sedler_mønter_617px

Nul brandskat og mindre bureaukrati giver billigere vand

Efterklaringstank_617px

Forhøjelse af afgiften på spildevand pr. 1. oktober 2014

3_mennesker_Rabalderparken_sol_617px

Kommuner og forsyninger samarbejder om klimatilpasning

Kim og Carl-Emil og Jacob 617px

Intensivt samarbejde mellem brancheorganisationer

Direktør_Lars_Therkildsen_HOFOR_617px

Gæld bør ikke eftergives - vandforsyninger bør kunne inddrive

2

”Vand i Byer” udgiver ny bog om innovation og klimatilpasning

Udbud-Salg-617X411

Nyt fra medlemmerne: Det kan stadig betale sig at betale

_16B3406 617

Nyt fra medlemmerne: Åbning af CALL Copenhagen