470 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

Udlevering af oplysninger om betalt tilslutningsbidrag efter aktindsigtsreglerne i forbindelse med skattesag

Klima-Betalingsregler-617X411

Skatteminister afviser særregel om forsyningers medfinansiering af klimatiltag

Penge_sedler_mønter_617px

Næste skridt i skattesagen afventer bestyrelsesmøde

Christiansborg_617px

Skattebetaling på vand fortsætter efter forlig

POLKA-617X411

Status på vandsektorens skattemæssige udfordringer

Biogas-tanke_Avedøre_Spildevandscenter_617px

Samråd om skatte- og afgiftssystemet på energiområdet

Justitia_vægt_617px

Danmarkshistoriens største skattesag handler om vand

Paradigme for foringer høringsudgave marts 2016 TIL UDSENDELSE

Bekendtgørelsesændringer_Økonomiske_rammer_sept.2016_høringsversion1

Analyse_Vandselskabers_skatteforhold_Kromann-Reumert_10.07.2015

Brev_til_Skatteministeren_vedr._ inddrivelse_20.09.2015

Inddrivelse_DANVA-brev til Skatteministeriet_14.02.2017

DANVA_strategi_2016-2020_Hørings-version_Marts_2016

Bilag_1_Vurdering_erhvervsøkonomiske_konsekvenser_BKG_økonomiske_rammer_for_vandselskaber

Bilag_2 _Vurdering_erhvervsøkonomiske_konsekvenser_BKG_økonomiske_rammer_for_vandselskaber

2014_Temadag_Medfinansiering_klimaprojekter_27.02.2014

Energismarte_Vandselskaber_Ellen_Margrethe_Basse_2014

2015_Innovativ_klimatilpasning_med_borgere_Håndbog_HYPERLINKS

Damvad-rapport_Produktivitet_DANVA_Dansk_Fjernvarme_26102016

Damvad-rapport_Vandselskabernes_direktioner_og_bestyrelser

BLST_Notat_Luk_for_vandet.pdf

Lukkeprocedure_DANVA-notat_2012_final.pdf

NST_FAQ_Afdragsordning_25.02.2015_ny.pdf

DDV-R+Integrationsmetoden+v1.0+okt+2012.pdf

2017.05.18_Referat_DANVA+generalforsamling.pdf

2016.05.26_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

2015.05.28_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

2013.05.23_Referat_Generalforsamling_Aalborg_BS_HSA_final.pdf

2013_Referat_Generalforsamling_01.10.2013.pdf

VANDFORSYNINGSSAMARBEJDSVEJLEDNINGEN.pdf

Vejledning+22_Vandspild.pdf

Vejledning nr. 61 Scenarie_notat_samlet_skaerm.pdf

Rapport_funktionspraksis_net.pdf

Vejledning nr. 69Endelig_kontoplan_vejledning_20130606.pdf

Vejledning nr. 70 Servicemaalvejledning.pdf

Vejledning 75_ Miljømålslovens idefase.pdf

Vandsamarbejdsvejledning_samlet_200109.pdf

Vejledning nr. 82 - DANVA slamkatalog.pdf

2010.12.16-Vejledning-Administrativ håndtering af vand og kloakledninger.pdf

2012.01.04-Vejledning-Vejledning om behandling af vandselskabers materielle anlægsaktiver ved de reguleringsmæssige indberetninger.pdf

TPublikationerRapporterStikrapportStikrapport2007FokuspAflbsstikledninger261107samletpdf.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf

2015.15.15-Vejledning-Overvejelser_ved_samarbejder_m.m.ny_pdf.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf (1)

En+kogebog+for+analyser+af+klimaændringers+effekter+på+oversvømmelser+i+byer.pdf

Slam+–+Fremtidens+renseanlægs+energiressource.pdf

damvad-rapport_produktivitet_danva_dansk_fjernvarme_26102016 (1).pdf

damvad-rapport_vandselskabernes_direktioner_og_bestyrelser (1).pdf

IntergraphForsyningsPortal_produktblad_1213.pdf

Brønderslev_Forsyning_Notat_håndtering_restancer+(tilrettet+14.++april+2015)+3.0.pdf

2015-Håndtering+af+personfølsomme+oplysninger+3.0 (1).pdf

VUDP_Ansøgningsvejledning_2017_fase+_1.pdf

VUDP_uddelingsvilkår.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf

damvad_vandsektorens_samfundsbidrag_2016 (3).pdf

NST_Undersøgelse_hjælpemuligheder_2012.pdf

Affordability+notat.pdf

Strategisk+brug+af+medarbejdergoder+-+DANVA.pdf

0.1+Dansk+Vandkonference+2016+Intro+CEL.pdf

1.3+Virkemidler+til+grundvandsbeskyttelse+når+skov+ikke+er+en+mulighed.pdf

2016_PP_Præsentation+vedr.+overvejelser+ved+indgåelse+af+samarbejde+eller+overtagelse+-+Forsyningstræf+2016_Energi++Forsyning.pdf

Lars_Therkildsens_Nytårstale_12.01.2016.pdf

Lederskab+i+forhold+til+konsulenter+-+Michael+Lilja-Nielsen+(1).pdf

Tanker+omkring+regulering+af+vandsektorens+investeringer+-+Enevoldsen.pdf

2017.05.09_Notat_Arbejdsproduktivitet BI.pdf

2017.05.09_Notat_Arbejdsproduktivitet.pdf

consolidated_eur-lex.europa.pdf

2017-07-03_DANSKVAND_2017_3_SELSKABER.pdf

Spørgeramme - survey ift berostillede sager 2017.pdf

DANVA POWERPOINT Regionalmøder 2017_public.pdf

Klimaprisen 2017 Låsby Søpark 310817.pdf

2016-04-21_DANVA_strategi_2016-2020.pdf

Bilag 1 DANVA kommentarer indsat i høringsudkastet.pdf

2016.04.20_Artikel_Persondatalovgivning+kort+intr.pdf

2015-Håndtering+af+personfølsomme+oplysninger+3.0.pdf

Julebrev 2017.pdf

2017 VUDP uddelingsvilkår 171003.pdf

Dombog_udskrift_B0882002.pdf

Dombog_udskrift_B010700M.pdf

Betragtninger om skatteforhold i vandsektoren.pdf

Ilse_Korsvang_Præsentation IWA Stormøde 25042018.pdf

Faktaark+DANVA.pdf

Grundvandsseminar - grundvandsbeskyttelse den 28-29 august 2018.pdf

Grundvandsseminar - grundvandsbeskyttelse den 28-29 august 2018.pdf (1)

NY Grundvandsseminar - grundvandsbeskyttelse den 28-29 august 2018.pdf

Program Grundvandsseminar - grundvandsbeskyttelse den 28-29 august 2018.pdf

2018.05.24_Referat_DANVA_Generalforsamling.pdf

20180608-Respons til SKM-ekstraordinær afskrivning-medlemsundersøgelse-final.pdf

201805106-DANVA-ekstraordinær afskrivning-medlemmerinf mm-final.pdf

20180703 Vejledning om persondata for vandskaber v. 2.samlet pdf.pdf

Økonomisk regulering - Grundlæggende kursus - 2 dags kursus.pdf

Program Grundvandsseminar - grundvandsbeskyttelse den 28-29 august 2018.pdf (1)

Regionalmøder september 2018 public.pdf

Vejledning nr. 95 Overvejelser ved samarbejder m.m.samlet v.2 pdf.pdf

DAMVAD Rapport_endelig.pdf

20181010-Medlemsnyhed om afkøbstilbud-final.pdf

Vandsektorens-vaerdi-for-samfundet.pdf

20160216-EY_kortlægning_kommunale_garantiprovisioner_for_låntagning.pdf

DANVA-brev_til_MIM_Afregning_23.10.2013.pdf

Betænkning_Styringsmæssige_relationer.pdf

Aftale_oekonomisk-regulering-af-vandsektoren-2018.pdf

20181130_Bilag_restancer_SAU.pdf

2018.11.30_Brev_SAU_Restancer forsyninger.pdf

Vi søger en controller .pdf

Nytårstaffel 2019 LAT-tale.pdf

DANVA og Danske Vandværker Vejledning om konsekvenserne af skattesagerne.pdf

2019 VUDP ansøgningsvejledning fase 1.pdf

2019 VUDP ansøgningsvejledning fase 1_Final.pdf

2014012 Redegørelse om fremtidig struktur for natur og miljølovgivningen - Endelig version.pdf

2019_DTU Sektorudviklingsrapport om vandteknologi.pdf

De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv v. 0.99.pdf

2019_De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv.pdf

Indstilling vedr. opgørelse af vandsektorens skattesag og disponering af overskydende midler .pdf

DANVA forslag til ændringer af betalingsloven_maj 2019.pdf

2019 - SKAT - Forsknings- og udviklingsomkostninger.pdf

2019 - VUDP uddelingsvilkår 171003.pdf

De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv v. 0.99.pdf (1)

De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv v. 1.0.pdf

2019_Acubiz_Ekstern_Vejledning.pdf

Underskrevet referat generalforsamling 2019.pdf

2019-Referat-DANVA_generalforsamling_underskrevet.pdf

Grundvandsseminar 30.9-1.10 2019.pdf

Program Grundvandsseminar 2019.pdf

Udlevering af oplysninger om betalt tilslutningsbidrag efter aktindsigtsreglerne i forbindelse med skattesag

Analyse_Vandselskabers_skatteforhold_Kromann-Reumert_10.07.2015

Brev_til_Skatteministeren_vedr._ inddrivelse_20.09.2015

Inddrivelse_DANVA-brev til Skatteministeriet_14.02.2017

Carl-Emil kydser fingre for skattesagen.jpg

Betragtninger om skatteforhold i vandsektoren.pdf

DANVA og Danske Vandværker Vejledning om konsekvenserne af skattesagerne.pdf

Galten Skatepark - web - Fotograf Per Bille-20190407-05392.jpg

Indstilling vedr. opgørelse af vandsektorens skattesag og disponering af overskydende midler .pdf

2019 - SKAT - Forsknings- og udviklingsomkostninger.pdf

Klimatilpasning-179X110

Selskabsskatteloven – Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber – begrænsning i at fremføre underskud

COLOURBOX1258724 vand.jpg

Normalregulativer for kommunale henholdsvis private vandforsyninger

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Kan vandspild fradrages i afgiftsgrundlaget, når det er forårsaget af fejl på installation i målerbrønd?

Klimatilpasning-179X110

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Lovgivning-617X411

DANVA har foretræde for Folketingets Miljøudvalg om klimatilpasning

Planlægning-vandforsyning-617X411

Danmarks største forsyningsselskab er en realitet

Anlægskartotek-617X411

Vejledning om behandling af vandselskabers materielle anlægsaktiver ved de reguleringsmæssige indberetninger

RabalderParken-617X411

Regnvandsanlæg i Roskilde er nomineret til Bæredygtig Beton Prisen

Lovgivning-617X411

Evaluering af Vandsektorloven - status og proces

RabalderParken-617X411

Rabalder Parken har vundet Bæredygtig Beton Prisen

Hacker_617px

Falske mails vil lokke penge fra forsyningskunder

Penge_sedler_mønter_617px

Få styr på kloakken med tilskud fra staten

Planlægning-vandforsyning-617X411

Danskerne ønsker bedre beskyttelse af deres drikkevand mod gift

Kirsten_Brosbøl_617px

Vandbranchen til årsmøde og debat om ny vandsektorlov

Klimapark_Skt_Jørgens_Sø_617px

Spildevandsforsyningernes medfinansiering af klimatiltag

Christiansborg_617px

Folketinget ind i sag om ekstraskat på vand

EURO-sol_617px

Vandpris i Danmark er lavere end i en række europæiske lande

Penge_sedler_mønter_617px

Nul brandskat og mindre bureaukrati giver billigere vand

Efterklaringstank_617px

Forhøjelse af afgiften på spildevand pr. 1. oktober 2014

3_mennesker_Rabalderparken_sol_617px

Kommuner og forsyninger samarbejder om klimatilpasning

Kim og Carl-Emil og Jacob 617px

Intensivt samarbejde mellem brancheorganisationer

Direktør_Lars_Therkildsen_HOFOR_617px

Gæld bør ikke eftergives - vandforsyninger bør kunne inddrive

2

”Vand i Byer” udgiver ny bog om innovation og klimatilpasning

Udbud-Salg-617X411

Nyt fra medlemmerne: Det kan stadig betale sig at betale

_16B3406 617

Nyt fra medlemmerne: Åbning af CALL Copenhagen