257 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

Udlevering af oplysninger om betalt tilslutningsbidrag efter aktindsigtsreglerne i forbindelse med skattesag

Skatteminister afviser særregel om forsyningers medfinansiering af klimatiltag

Næste skridt i skattesagen afventer bestyrelsesmøde

Skattebetaling på vand fortsætter efter forlig

Status på vandsektorens skattemæssige udfordringer

Samråd om skatte- og afgiftssystemet på energiområdet

Danmarkshistoriens største skattesag handler om vand

Udlevering af oplysninger om betalt tilslutningsbidrag efter aktindsigtsreglerne i forbindelse med skattesag

Carl-Emil kydser fingre for skattesagen.jpg

Betragtninger om skatteforhold i vandsektoren.pdf

DANVA og Danske Vandværker Vejledning om konsekvenserne af skattesagerne.pdf

Galten Skatepark - web - Fotograf Per Bille-20190407-05392.jpg

2019 - SKAT - Forsknings- og udviklingsomkostninger.pdf

Selskabsskatteloven – Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber – begrænsning i at fremføre underskud

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Normalregulativer for kommunale henholdsvis private vandforsyninger

Kan vandspild fradrages i afgiftsgrundlaget, når det er forårsaget af fejl på installation i målerbrønd?

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

DANVA har foretræde for Folketingets Miljøudvalg om klimatilpasning

Danmarks største forsyningsselskab er en realitet

Vejledning om behandling af vandselskabers materielle anlægsaktiver ved de reguleringsmæssige indberetninger

Regnvandsanlæg i Roskilde er nomineret til Bæredygtig Beton Prisen

Evaluering af Vandsektorloven - status og proces

Rabalder Parken har vundet Bæredygtig Beton Prisen

Falske mails vil lokke penge fra forsyningskunder

Få styr på kloakken med tilskud fra staten

Danskerne ønsker bedre beskyttelse af deres drikkevand mod gift

Spildevandsforsyningernes medfinansiering af klimatiltag

Folketinget ind i sag om ekstraskat på vand

Vandpris i Danmark er lavere end i en række europæiske lande

Nul brandskat og mindre bureaukrati giver billigere vand

Forhøjelse af afgiften på spildevand pr. 1. oktober 2014

Kommuner og forsyninger samarbejder om klimatilpasning

Intensivt samarbejde mellem brancheorganisationer

Gæld bør ikke eftergives - vandforsyninger bør kunne inddrive

”Vand i Byer” udgiver ny bog om innovation og klimatilpasning

Nyt fra medlemmerne: Det kan stadig betale sig at betale

Nyt fra medlemmerne: Åbning af CALL Copenhagen

Sekretariatets organisering og medarbejdernes opgaver