DANVA konstaterer, at man nu vælger at flytte omkostninger til det statslige tilsyn med spildevandsselskabers udledninger fra det skatte- til det takstfinansierede område for en opgave, som ikke er ny, men hvor ansvaret er blevet skærpet over for tilsynsmyndigheden.

Den foreslåede ændring af spildevandsbekendtgørelsen fremstår som værende præget af hastværk, hvilket giver en række udfordringer. Ændringen pålægger spildevandsselskaberne et helt nyt gebyr, som Miljøministeriet har oplyst DANVA allerede skal betales fjerde kvartal 2023, og det fulde omfang af de ændringer af regler og vejledning, der er påkrævet for at kunne iværksætte spildevandsselskabernes indbetaling af gebyret, fremgår ikke af høringsmaterialet.

Dette uddyber DANVA i det følgende.

Gebyret må være en ikke-påvirkelig omkostning under den økonomiske regulering

Der er tale om en ny omkostning for spildevandsselskaberne, som selskaberne ikke kan påvirke gennem det enkelte selskabs adfærd, og vi formoder, at den har status som en ikke-påvirkelig omkostning i bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber. Dette gælder den første indbetaling oplyst til fjerde kvartal i 2023 såvel som alle kommende indbetalinger.
Vi opfordrer til, at der foretages de ændringer, der måtte være nødvendige i regelgrundlaget, således at dette fremstår klart for spildevandsselskaberne.

Det fremgår ikke, hvornår og hvordan spildevandselskaber skal foretage indbetalinger

Hverken bekendtgørelsesudkastet eller det øvrige høringsmateriale beskriver, hvornår eller hvordan spildevandsselskaber skal foretage den første og efterfølgende indbetalinger af afgiften. Dette skal fremgå.

Giver hul i økonomien for 2023

Den oplyste indbetaling i fjerde kvartal for 2023 på 25 % af gebyret er problematisk, da spildevandsselskaberne ikke kan nå at opkræve omkostningerne hos deres kunder.

Behov for vejledning

Foruden de omtalte eventuelle ændringer i regelgrundlaget er der også behov for vejledning til spildevandsselskaberne om, hvordan afgiften skal indbetales m.v.

Øget kvalitet af det statslige tilsyn

Vi håber, at spildevandsselskabernes gebyrfinansiering kan sikre en højere kvalitet og professionalisme i tilsynet med udledninger samt en øget og gensidigt givende dialog mellem tilsynet og selskaberne.

For en eventuel uddybning af vores svar kan I kontakte konsulent Jens Plesner, tlf. nr.: 8793 3560, e-mail: jpl@danva.dk

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen
DANVA