Regnvandsbassin Bramming_Panorama-oversigt_IMG_0051.jpg

På vej mod retfærdige ejendomsvurderinger for vandsektoren.

Fredag den 5. april havde DANVA møde med skatteministeren om de nye ejendomsvurderinger.

Grunde og anlæg under lup

På mødet blev drøftet både vandselskabernes grunde uden anlæg, som er nødvendige ift. eksempelvis håndteringen af regnvand, og vandselskabernes grunde med anlæg som eksempelvis renseanlæg. Begge typer grunde er i de foreløbige ejendomsvurderinger kategoriserede som lager, logistik og industri.

Ejendommes dobbeltfunktion

DANVA har henledt ministerens opmærksom på, at vandselskabernes ubebyggede grunde i stort omfang har en dobbeltfunktion, idet de ud over at tjene regnvandshåndteringen også tjener som rekreative områder.

Indgå i dialog med Vurderingsstyrelsen

De foreløbige vurderinger, der indtil nu har været udsendt har været rent maskinelt behandlet. I forbindelse med de endelige vurderinger vil der skulle laves en håndholdt behandling 

I den forbindelse er kategorisering som rekreativt areal for en del af selskabernes arealer ikke udelukket. De enkelte vandselskaber er dog nødt til indgå i dialog med Vurderingsstyrelsen og indsende relevant materiale i forhold til deres ejendomme, når de modtager deklarationen forud for den endelige vurdering.

Forståelse fra ministeren

Ministeren udtrykte samtidig forståelse for vandselskabernes behov for større kendskab til håndteringen af områderne i de endelige vurderinger ud fra hensynet til selskabernes vurdering af investeringen ved etablering af nye regnvandsbassiner.

I forhold til de bebyggede arealer med eksempelvis renseanlæg har DANVA henledt ministerens opmærksom på vandsektorens særpræg, navnlig funktionalitetens betydning for anlæggenes placering. Ministeren var også lydhør i forhold til denne problematik og var derfor åben ift. en videre dialog om vurderingen af vandselskabernes ejendomme.

Det var således tale om et godt møde med en meget lydhør og åben minister, og DANVA ser frem til den videre dialog.