113 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Analyse_Vandselskabers_skatteforhold_Kromann-Reumert_10.07.2015

Brev_til_Skatteministeren_vedr._ inddrivelse_20.09.2015

Inddrivelse_DANVA-brev til Skatteministeriet_14.02.2017

2017.05.18_Referat_DANVA+generalforsamling.pdf

2016.05.26_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

Vejledning 75_ Miljømålslovens idefase.pdf

Vejledning nr. 82 - DANVA slamkatalog.pdf

NST_Undersøgelse_hjælpemuligheder_2012.pdf

Affordability+notat.pdf

2017-07-03_DANSKVAND_2017_3_SELSKABER.pdf

Spørgeramme - survey ift berostillede sager 2017.pdf

Dombog_udskrift_B0882002.pdf

Dombog_udskrift_B010700M.pdf

Betragtninger om skatteforhold i vandsektoren.pdf

2018.05.24_Referat_DANVA_Generalforsamling.pdf

20180608-Respons til SKM-ekstraordinær afskrivning-medlemsundersøgelse-final.pdf

201805106-DANVA-ekstraordinær afskrivning-medlemmerinf mm-final.pdf

20181010-Medlemsnyhed om afkøbstilbud-final.pdf

20181130_Bilag_restancer_SAU.pdf

2018.11.30_Brev_SAU_Restancer forsyninger.pdf

Nytårstaffel 2019 LAT-tale.pdf

DANVA og Danske Vandværker Vejledning om konsekvenserne af skattesagerne.pdf

2014012 Redegørelse om fremtidig struktur for natur og miljølovgivningen - Endelig version.pdf

Indstilling vedr. opgørelse af vandsektorens skattesag og disponering af overskydende midler .pdf

Underskrevet referat generalforsamling 2019.pdf

2019-Referat-DANVA_generalforsamling_underskrevet.pdf

Inddrivelse_DANVA-brev til Skatteministeriet_14.02.2017

Klimatilpasning-179X110

Selskabsskatteloven – Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber – begrænsning i at fremføre underskud

Lovgivning-617X411

Evaluering af Vandsektorloven - status og proces

Justitia_vægt_617px

Danmarkshistoriens største skattesag handler om vand