Familie Bruger Vand COLOURBOX

Danmark og EU intensiverer i stigende grad kampen mod miljøfarlige stoffer. Det sker med afgifter, forbud og forslag om udvidet producentansvar. Det hilser vi i DANVA velkomment, for kemikalier og pesticider er en trussel mod vandet. DANVAs medlemmer, vandselskaberne, sætter pris på livet ved at investere store beløb i rent drikkevand og vandmiljø.

Menneskers innovative evne til at skabe produkter til f.eks. brandskum, tøj og bekæmpelse af insekter, giver sikkerhed, bekvemmelighed og profit. Men den evne rummer også en uheldig boomerangeffekt. Det ser vi med al ønskelig tydelighed i forhold til pesticider og PFAS. Det er vel efterhånden de færreste, der længere tror på, at man kan producere og anvende kemikalier og pesticider, uden det har en omkostning for klima, natur, vand eller helbred. Nogle af de steder, hvor man tydeligst ser de spor, som de miljøfarlige stoffer sætter, er i vores grundvand og vandmiljø.

Derfor skal vandselskabernes økonomiske rammer indrettes på en måde, så DANVAs medlemmer kan investere i at skærme mennesker og miljø mod de miljøfarlige stoffer. De rammer skal bl.a. bruges til at finansiere i sprøjtefrie grundvandsparker og, for spildevandsselskabernes vedkommende, at anlægge et ekstra rensetrin i processen, så spildevandet bliver rent både for nærings- og miljøfarlige stoffer, inden det ledes ud i vandmiljøet.

Vandværker har i mange år kæmpet med rester af miljøfarlige stoffer i det grundvand, der anvendes til drikkevand. Fremadrettet skal vi derfor i en periode indstille os på, at man flere steder skal rense grundvand, der anvendes til at drikke. Den erkendelse viser vigtigheden af at indføre et udvidet producentansvar på sprøjtemidler, så de, der fremstiller produkterne, også betaler for den oprydning og rensning, deres produkter vil medføre.

Princippet om et udvidet producentansvar ser vi i øjeblikket vinde gehør på spildevandsområdet. EU-kommissionen har i revision af byspildevandsdirektivet foreslået, at medicinal- og kosmetikindustrien skal betale for de ekstraomkostninger til rensning og oprydning af den forurening, deres produkter er skyld i. Kommissionen oplyser, at medicinal- og kosmetikindustrien står for 92 procent af alle miljøfarlige stoffer i EU´s byspildevand. På det politiske niveau diskuteres embedsmændenes forslag om byspildevandsdirektivet, og nationale myndigheder har sænket grænseværdien for PFAS-stoffer, hvilket er et tegn på et ønske om øget forsigtighed.

Det er ikke kun forbudte stoffer, vandværkerne finder i grundvandet. Også miljøfarlige stoffer, der er tilladte at anvende i landbruget og industrien i dag, havner i magasinerne. Over 80 pct. at alle boringer i de øverste lag er påvirket af de sprøjtemidler, som sprøjtes ud over Danmark. Det tager 30-100 år for regnen at sive ned i grundvandet. Frygten er, at mange af de stoffer, der ligger i det øverste grundvand trækkes med regnen ned til de magasiner, vi anvender til drikkevand.

DANVA kræver et totalt forbud mod PFAS. Vi kræver større sprøjtefri områder - grundvandsparker og øget ansvar for producenter, så de skal betale for at tjene penge på midler, der forurener.

Vandselskaberne sætter pris på livet.