372 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

DANVA på Folkemøde med minister og bonderøv

Nyt fra medlemmerne: Danske virksomheder skal kortlægge Californiens grundvand

Obligatoriske boringsnære beskyttelsesområder kan sikre grundvandet

Cirkulær økonomi kræver friere reguleringsmæssige rammer

Ny aftale har minimal betydning for beskyttelsen af grundvandet

Ambitiøse og visionære globale mål, der gælder for alle

Sikkerhedszoner skal beskytte grundvandet mod pesticider

AquaGlobe og Klimatorium er fyrtårnsprojekter i C2CCC klimaprojekt

Fire projekter er udvalgt til samarbejde om klimatilpasning

DANVA holder en sober, saglig linje uanset angreb fra L&F

Overraskende tal for nitrat skaber bekymring for grundvandet

Sprøjtemidler skal afprøves i virkeligheden inden godkendelse

Vandsektoren har central rolle i opfyldelsen af de globale bæredygtighedsmål

Forbyd brug af sprøjtegift til tvangsmodning af afgrøder

Forringelse af ordning kan medføre forurenet hanevand

Høring over udkast til bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand

Interaktiv grafik: Det arbejder vandselskaberne med

GEUS giver et retvisende billede af udviklingen i forureningen af grundvandet

Det største tilbageslag mod grundvandsbeskyttelsen i tyve år

Kort introduktion til Den Transatlantiske Frihandels- og Investeringsaftale (TTIP) og relationerne til på vandsektoren

Forbyd brug af sprøjtegift til tvangsmodning af korn

Rester af sprøjtegift i hver fjerde vandboring

Tillid til Total svækket efter afsløring

Sprøjtegift i stort antal drikkevandsboringer

Miljøøkonomer og minister vil beskytte drikkevandet

Folkeskoleelever ved mere om vand end folketingspolitikere

DANVA er igen aktiv på Folkemødet på Bornholm

DANVAs foretræde for Folketingets miljøudvalg om ny vandforsyningslov

Danskerne ønsker bedre beskyttelse af deres drikkevand mod gift

Finansloven skal være med til at beskytte drikkevandet

Forbyd brug af sprøjtegift til tvangsmodning af korn

Krav om skærpet tilsyn med erhverv ved grundvandsmagasiner

Hurtigt forbud mod sprøjtegift glæder vandsektoren

Miljøminister: Kommissionsrapport er et kinderæg

Natur- og Landbrugskommissionens rapport skuffer på drikkevandsområdet

Rensning af forurenet grundvand til drikkevandsformål

Danmarks største forsyningsselskab er en realitet

Høring af Forslag til Kommissionsdirektiver om optagelse af aktivstoffer

Ophævelse af statslige vandplaner og vurdering af konsekvenser

Pesticidplan mangler beskyttelse af drikkevandsboringer

Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Natur- og Landbrugskommissionen overdriver pladskrav for BNBO

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse med tilhørende bekendtgørelse samt lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer

Naturstyrelsens BNBO-rejsehold i fuld sving

Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfninger af boringer og brønde på land

DANVA vil have klare regler for vandselskaberne

DANVA har foretræde for Folketingets Miljøudvalg om klimatilpasning

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Klimalokalplaner og forenkling af loven)

Alvorlige fejl i ny kvalitets-, miljø- og energibenchmarking

Vandsektorens benchmarking-model tvinger vandselskaber i knæ

Benchmarking og individuelle effektiviseringskrav for prisloft 2012

Høring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Flere drikkevandsboringer vil blive taget ud af drift

Regeringens 25 m sprøjtefrie zoner er helt utilstrækkelige

COLOURBOX1000338.jpg

Jordforureningsloven

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Introduktion til vandforsyning (Modul 1) - 2023 - LUKKET FOR TILMELDING

Vejledning om jordkøb og grundvandsbeskyttelse.pdf

Grundvandsbeskyttelse_Ango_Winther.pdf

Birthe Jordt grundvandsseminar.pdf

Notat_ Praktiske og juridiske problemer med terrænnært grundvand i byer .pdf

Vejledning 108 - Østrogener i grundvand.pdf

Samfundsøkonmisk Analyser Af Højtstående Grundvand 17 11 2020

Bilag Notat Om Fund Af TFA I Massescreening Af Grundvandet 2020

Miljøstyrelsen Orientering Om Fund Af TFA I Grundvandet

Samfundsøkonomisk Analyser Af Terrænnært Grundvand Endelig

Bilag 2 Fund Over Kravværdi I Grundvand Af LM5 Og LM6

Grundvandsseminar 2019 program final.pdf

Final - Notat National indsats mod stigende terrænnært grundvand KL DANVA_ver. 1.1.pdf