428 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Vandkande_glas_617px

Krav om skærpet tilsyn med erhverv ved grundvandsmagasiner

Drikkevand-Grundvand-617X411

GEUS giver et retvisende billede af udviklingen i forureningen af grundvandet

Carl-Emil _Larsen_2016_pressefoto_617px

Sikkerhedszoner skal beskytte grundvandet mod pesticider

california-drought-before-after 617

Nyt fra medlemmerne: Danske virksomheder skal kortlægge Californiens grundvand

Vandbehandling-617X411

Rensning af forurenet grundvand til drikkevandsformål

Vandboring_mark_617px

Det største tilbageslag mod grundvandsbeskyttelsen i tyve år

Grundvand-617X411

Overraskende tal for nitrat skaber bekymring for grundvandet

Vandkande_glas_617px

Ny aftale har minimal betydning for beskyttelsen af grundvandet

Vandkande_glas_617px

Obligatoriske boringsnære beskyttelsesområder kan sikre grundvandet

Grundvand-Drikkevand.jpg

Vejledning om jordkøb og grundvandsbeskyttelse.pdf

TREFOR_Partnerskab_og_værdiskabende_grundvandsbeskyttelse.pdf

1.3+Virkemidler+til+grundvandsbeskyttelse+når+skov+ikke+er+en+mulighed.pdf

1.4+Nikkel+Nitrat+%26+Strontium+Ingredienser+i+Grundvandet+ved+Aalborg.pdf

4.3+Fra_Grundvandskortlægning_til+drikkevandsproduktion_Anders_Edsen_Orbicon.pdf

4.5+Aldersdatering+af+grundvand+på+TREFOR+Vands+Kildepladser.pdf

2017_Juni_Forside_DANSKVAND_Grundvandsbeskyttelse.jpg

Growing-Trees-Network-Grundvandspris-2015-uddelt-2016.jpg

Grundvandsovervaagning-grafik.png

Grundvandsbeskyttelse_Ango_Winther.pdf

2018 Grundvandspris til Økologisk Jordbrugsfond.jpg

2018 Grundvandsprisen close-up.jpg

Grundvandsseminar 30.9-1.10 2019.pdf

Program Grundvandsseminar 2019.pdf

Program Grundvandsseminar 2019.pdf

Program Grundvandsseminar 2019 final.pdf

Birthe Jordt grundvandsseminar.pdf

Grundvandsseminar 2019 program final.pdf

Deltagere grundvands-seminar 2019.jpg

COLOURBOX1000338.jpg

Jordforureningsloven

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Høring over udkast til bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand

Grundvand-617X411

Regeringens 25 m sprøjtefrie zoner er helt utilstrækkelige

Grundvand-617X411

Flere drikkevandsboringer vil blive taget ud af drift

Klimatilpasning-179X110

Høring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Klimatilpasning-179X110

Benchmarking og individuelle effektiviseringskrav for prisloft 2012

Drikkevand-617X411

Vandsektorens benchmarking-model tvinger vandselskaber i knæ

Lovgivning-617X411

Alvorlige fejl i ny kvalitets-, miljø- og energibenchmarking

Klimatilpasning-179X110

Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Klimalokalplaner og forenkling af loven)

Klimatilpasning-179X110

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Lovgivning-617X411

DANVA har foretræde for Folketingets Miljøudvalg om klimatilpasning

Lovgivning-617X411

DANVA vil have klare regler for vandselskaberne

Klimatilpasning-179X110

Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfninger af boringer og brønde på land

Grundvand-617X411

Naturstyrelsens BNBO-rejsehold i fuld sving

Klimatilpasning-179X110

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse med tilhørende bekendtgørelse samt lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer

Grundvand-617X411

Natur- og Landbrugskommissionen overdriver pladskrav for BNBO

Klimatilpasning-179X110

Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Planlægning-vandforsyning-617X411

Pesticidplan mangler beskyttelse af drikkevandsboringer

Planlægning-vandforsyning-617X411

Ophævelse af statslige vandplaner og vurdering af konsekvenser

Klimatilpasning-179X110

Høring af Forslag til Kommissionsdirektiver om optagelse af aktivstoffer

Planlægning-vandforsyning-617X411

Danmarks største forsyningsselskab er en realitet

Vandboring_mark_617px

Natur- og Landbrugskommissionens rapport skuffer på drikkevandsområdet

Drikkevand-Grundvand-617X411

Miljøminister: Kommissionsrapport er et kinderæg

Vandkande_glas_617px

Hurtigt forbud mod sprøjtegift glæder vandsektoren

Traktor_sprøjtegift_617px

Forbyd brug af sprøjtegift til tvangsmodning af korn

Vandkande_glas_617px

Finansloven skal være med til at beskytte drikkevandet

Planlægning-vandforsyning-617X411

Danskerne ønsker bedre beskyttelse af deres drikkevand mod gift

Vandkande_glas_617px

DANVAs foretræde for Folketingets miljøudvalg om ny vandforsyningslov

Folkemøde_2013_Colourbox_617x411px

DANVA er igen aktiv på Folkemødet på Bornholm

Folkemøde_vandquiz_2014_617px

Folkeskoleelever ved mere om vand end folketingspolitikere

Drikkevand-617X411

Miljøøkonomer og minister vil beskytte drikkevandet

Traktor_sprøjtegift_617px

Sprøjtegift i stort antal drikkevandsboringer

Skiftergas_Boretån_fracking_tegning_617px

Tillid til Total svækket efter afsløring

Traktor_sprøjtegift_617px

Rester af sprøjtegift i hver fjerde vandboring

Drikkevand-Grundvand-617X411

Forbyd brug af sprøjtegift til tvangsmodning af korn

Jordkloden_617px

Kort introduktion til Den Transatlantiske Frihandels- og Investeringsaftale (TTIP) og relationerne til på vandsektoren

Fredericia_Renseanlæg_617px

Interaktiv grafik: Det arbejder vandselskaberne med

Drikkevands-Aftapning_617px

Forringelse af ordning kan medføre forurenet hanevand

Traktor_sprøjtegift_617px

Forbyd brug af sprøjtegift til tvangsmodning af afgrøder

Paneldebat_SDG_617px

Vandsektoren har central rolle i opfyldelsen af de globale bæredygtighedsmål

Aktivstoffer_reagensglas_617px

Sprøjtemidler skal afprøves i virkeligheden inden godkendelse

Drikkevand-617X411

DANVA holder en sober, saglig linje uanset angreb fra L&F

Thyborøn_617px

Fire projekter er udvalgt til samarbejde om klimatilpasning

Klimatorium_Lars_filmes_C2CCC_617px

AquaGlobe og Klimatorium er fyrtårnsprojekter i C2CCC klimaprojekt

TEMA1

Ambitiøse og visionære globale mål, der gælder for alle

Aarsmøde

Vandbranchen mødes til DANVA Årsmøde i Aarhus

Sessioner_Årsmøde_2016_617px

Årsmøde i flere spor - vælg mellem syv sessioner

Carl-Emil _Larsen_2016_pressefoto_617px

Cirkulær økonomi kræver friere reguleringsmæssige rammer

2017_Folkemøde_Carl-Emil_og_Lars_Chr.Lilleholt_m.fl

DANVA på Folkemøde med minister og bonderøv