439 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Rensning af forurenet grundvand til drikkevandsformål

Krav om skærpet tilsyn med erhverv ved grundvandsmagasiner

Det største tilbageslag mod grundvandsbeskyttelsen i tyve år

GEUS giver et retvisende billede af udviklingen i forureningen af grundvandet

Overraskende tal for nitrat skaber bekymring for grundvandet

Sikkerhedszoner skal beskytte grundvandet mod pesticider

Ny aftale har minimal betydning for beskyttelsen af grundvandet

Obligatoriske boringsnære beskyttelsesområder kan sikre grundvandet

Nyt fra medlemmerne: Danske virksomheder skal kortlægge Californiens grundvand

Grundvand-Drikkevand.jpg

Vejledning om jordkøb og grundvandsbeskyttelse.pdf

2017_Juni_Forside_DANSKVAND_Grundvandsbeskyttelse.jpg

Growing-Trees-Network-Grundvandspris-2015-uddelt-2016.jpg

Grundvandsovervaagning-grafik.png

Grundvandsbeskyttelse_Ango_Winther.pdf

2018 Grundvandspris til Økologisk Jordbrugsfond.jpg

2018 Grundvandsprisen close-up.jpg

Grundvandsseminar 30.9-1.10 2019.pdf

Program Grundvandsseminar 2019.pdf

Program Grundvandsseminar 2019.pdf

Program Grundvandsseminar 2019 final.pdf

Birthe Jordt grundvandsseminar.pdf

Grundvandsseminar 2019 program final.pdf

Deltagere grundvands-seminar 2019.jpg

Notat_ Praktiske og juridiske problemer med terrænnært grundvand i byer .pdf

Final - Notat National indsats mod stigende terrænnært grundvand KL DANVA_ver. 1.1.pdf

COLOURBOX1000338.jpg

Jordforureningsloven

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Høring over udkast til bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand

Regeringens 25 m sprøjtefrie zoner er helt utilstrækkelige

Flere drikkevandsboringer vil blive taget ud af drift

Høring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Benchmarking og individuelle effektiviseringskrav for prisloft 2012

Vandsektorens benchmarking-model tvinger vandselskaber i knæ

Alvorlige fejl i ny kvalitets-, miljø- og energibenchmarking

Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Klimalokalplaner og forenkling af loven)

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

DANVA har foretræde for Folketingets Miljøudvalg om klimatilpasning

DANVA vil have klare regler for vandselskaberne

Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfninger af boringer og brønde på land

Naturstyrelsens BNBO-rejsehold i fuld sving

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse med tilhørende bekendtgørelse samt lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer

Natur- og Landbrugskommissionen overdriver pladskrav for BNBO

Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Pesticidplan mangler beskyttelse af drikkevandsboringer

Ophævelse af statslige vandplaner og vurdering af konsekvenser

Høring af Forslag til Kommissionsdirektiver om optagelse af aktivstoffer

Danmarks største forsyningsselskab er en realitet

Natur- og Landbrugskommissionens rapport skuffer på drikkevandsområdet

Miljøminister: Kommissionsrapport er et kinderæg

Hurtigt forbud mod sprøjtegift glæder vandsektoren

Forbyd brug af sprøjtegift til tvangsmodning af korn

Finansloven skal være med til at beskytte drikkevandet

Danskerne ønsker bedre beskyttelse af deres drikkevand mod gift

DANVAs foretræde for Folketingets miljøudvalg om ny vandforsyningslov

DANVA er igen aktiv på Folkemødet på Bornholm

Folkeskoleelever ved mere om vand end folketingspolitikere

Miljøøkonomer og minister vil beskytte drikkevandet

Sprøjtegift i stort antal drikkevandsboringer

Tillid til Total svækket efter afsløring

Rester af sprøjtegift i hver fjerde vandboring

Forbyd brug af sprøjtegift til tvangsmodning af korn

Kort introduktion til Den Transatlantiske Frihandels- og Investeringsaftale (TTIP) og relationerne til på vandsektoren

Interaktiv grafik: Det arbejder vandselskaberne med

Forringelse af ordning kan medføre forurenet hanevand

Forbyd brug af sprøjtegift til tvangsmodning af afgrøder

Vandsektoren har central rolle i opfyldelsen af de globale bæredygtighedsmål

Sprøjtemidler skal afprøves i virkeligheden inden godkendelse

DANVA holder en sober, saglig linje uanset angreb fra L&F

AquaGlobe og Klimatorium er fyrtårnsprojekter i C2CCC klimaprojekt

Ambitiøse og visionære globale mål, der gælder for alle

Cirkulær økonomi kræver friere reguleringsmæssige rammer

DANVA på Folkemøde med minister og bonderøv

Fire projekter er udvalgt til samarbejde om klimatilpasning