Rent Vand 928

Alle danskere har tillid til, at vandet fra hanen er rent. Ja, vi tager det som en selvfølgelighed, og sådan skal det gerne forblive med at være. Men det kræver mere end frivillige aftaler med lodsejere og at man friholder områder, hvor drikkevandet dannes, fra brug af miljøfarlige stoffer. Skidt for sig og vand for sig.

Det er i dag stadig vanskeligere for vandselskaberne at finde nye kildepladser, som ikke indeholder rester af pesticider, biocider eller kemikalier. Rent drikkevand i fremtiden er derfor betinget af politisk vilje til at give vandselskaberne mulighed for at reservere særlige områder, vi ikke kan tåle at miste, til dyrkning af drikkevand.

Lands- og lokalpolitikere bliver i stigende grad mødt med påstande om, at forurening af grundvandet udelukkende skyldes fortidens synder. Men det er desværre ikke den fulde sandhed. Flere af de miljøfarlige stoffer, som vandværkerne finder i grundvandet og slås med at holde ude af drikkevandet, stammer også fra midler og produkter, der anvendes i dag. Det gælder både pesticider, der kommer fra landbruget og kemikalier fra produktion mv.

Danskerne har gennem generationer investeret milliarder af kroner i kortlægning, anlæg og installationer osv. for at sikre drikkevandsproduktionen. Men tvister om arealer og prisen på råderetten over dem betyder, at vandselskaberne med de nuværende regler har svært med at komme i mål med den nødvendige beskyttelse af grundvandet. Nogle steder kan man indgå frivillige aftaler med lodsejere, men det er desværre ikke nok, og derfor er det nødvendigt, at lovgiverne vedtager mere vidtgående metoder til beskyttelse.

Det er vandselskabernes ansvar at levere rent drikkevand, selvom grundvandet indiskutabelt er påvirket af menneskelig aktivitet på overfladen. Vandselskabernes løsningsmuligheder er betinget af, hvad der allerede er i grundvandet og hvilke stoffer, der siver ned.

For at være sikker på rent drikkevand til danskerne i fremtiden, skal vandselskaberne have kontrol over deres grundvandsmagasiner og indflydelse på kvaliteten af dem. Men det afhænger af, om vandselskaberne får mulighed for at beskytte grundvandet mod miljøfarlige stoffer. Vi skal holde skidt for sig og vand for sig ved at adskille brugen af pesticider, biocider og kemikalier fra der, hvor drikkevandet dannes.

Det kræver politisk handling og mere end frivillighed at holde drikkevandet rent til os alle nu og i fremtiden.