Brandslange PFAS

De seneste dages dækning af fund af PFAS i grundvandet refererer til regionernes undersøgelse af 1100 grunde perioden 2015 -2021. DANVAs medlemmer kan læse mere her.