2024 06 07 Pressebillede Til PM Om Grundvandsparker Med De Folkelige Organisationer
Folkelige organisationer og vandbranchen slår sig sammen om beskyttelse af drikkevandet ved at få politikerne til at oprette grundvandsparker. Over halvdelen af alle drikkevandsboringer er påvirket af miljøfarlige stoffer. Foto: Colourbox

Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening, Økologisk Landsforening, Danmarks Økologiske Jordbrugsfond, DANVA og Danske Vandværker er gået sammen om fælles udmelding: Opret Grundvandsparker i ca. 200.000 ha sårbare områder med behov for drikkevandsbeskyttelse og skab mere plads til natur, friluftsliv og økologisk jordbrug.

De folkelige organisationer bag denne udmelding har op mod halvdelen af den danske befolkning som medlemmer.

Den fælles udmelding er et kraftigt signal om, at der er stor folkelig opbakning til forslaget. Og det haster med en bedre beskyttelse af drikkevand og at sikre bedre levevilkår for naturen og mennesker. 80% af det unge drikkevand er allerede nu påvirket af pesticidrester og i 40% af prøverne er forekomsten højere end grænseværdien.

Regeringsgrundlaget indeholder allerede et mål om at beskytte op imod 200.000 ha. sårbare drikkevandsområder. Det er på tide at handle og kæde målet samen med andre hensyn.

De samarbejdende organisationer har på basis af data fra Miljøministeriet og Aarhus Universitet udarbejdet et danmarkskort, der viser, hvor i landet, der er mulighed for samtidig at beskytte drikkevandsområder, øge arealet med økologisk jordbrug, give mere plads til biodiversiteten og opnå bedre adgang til naturen for befolkningen.

Loven om beskyttelse lige rundt om boringerne er netop stemt igennem i Folketinget. Det giver et forbud imod erhvervsmæssig brug af pesticider fra årsskiftet. Men det er langtfra nok til at sikre mod den stigende påvirkning af miljøfarlige stoffer. Samfundet er også nødt til at beskytte de strategisk vigtige områder, der sikrer forsyningen af rent drikkevand.

Grundvandsparker haster

DANVA og Danske Vandværker mener samstemmende:

”Vi er glade for, at der mellem grønne organisationer og vandbranchen er et sammenhold om, at vi må og skal have en bedre beskyttelse af vores grundvand og drikkevand. På lang sigt er det også langt den billigste løsning for samfundet at sikre en permanent beskyttelse. Rensning er både dyrt, energikrævende og ikke altid praktisk gennemførligt", siger Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA og Susan Münster, direktør i Danske Vandværker.

”Vi ser et kæmpe potentiale i både at beskytte grundvand og drikkevand og samtidig skabe mere natur og plads til friluftsliv. Det kræver, at vi udnytter synergien i arealer, der kan anvendes til flere formål. Derfor opfordrer vi sammen med andre grønne organisationer til, at en indsats for renere drikkevand også giver mere natur og bedre muligheder for at flere kan få naturen helt tæt på i hverdagen” siger Winni Grosbøll, direktør i Friluftsrådet

Organisationerne arbejder i fællesskab på at kortlægge de konkrete muligheder for at etablere grundvandsparker med disse mangeartede formål og fremhæver, det også rummer plads til landbrugsdrift, når blot det er økologisk. Målet er at sikre politisk opbakning til hurtigt at få udpeget og beskyttet parkerne i hele landet - til glæde for drikkevand, natur og befolkningens rekreative muligheder og regeringens mål om en fordobling af det økologiske landbrugsareal.