COLOURBOX1000338.jpg

Loven har bl.a. til formål at medvirke til forhindring eller forebyggelse af skadelig virkning fra jordforurening på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt gennem beskyttelses af drikkevandet jf. lovens § 1.

Nedenfor finder du selve jordforureningsloven samt enkelte lovændringer mv.

Jordforureningsloven

Dette er den konsoliderede udgave af hovedloven. Det vil sige, at vedtagne ændringslove – frem til datoen for lovbekendtgørelsen - er indskrevet i hovedloven. Eventuelle relevante ændringslove med ikrafttrædelse efter lovbekendtgørelsen fremgår herunder.

Bekendtgørelser