COLOURBOX1000338.jpg

Loven har bl.a. til formål at medvirke til forhindring eller forebyggelse af skadelig virkning fra jordforurening på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt gennem beskyttelses af drikkevandet jf. lovens § 1.

Nedenfor finder du selve jordforureningsloven samt enkelte lovændringer mv.

Jordforureningsloven

Dette er den konsoliderede udgave af hovedloven vedtaget af Folketinget og de vedtagne ændringslove frem til datoen for denne lovbekendtgørelse.

Ændringsloven

Bekendtgørelser