Sprojtefrihave 2024 1
Foto: Aarhus Vand

Under haver og indkørsler i Aarhus dannes vores drikkevand og vi har derfor et fælles ansvar for at beskytte det. Vandværkerne i Aarhus opfordrer haveejere til at droppe sprøjtegifte på FN’s mærkedag ”Vandets Dag” den 22. marts.

En stor del af vores drikkevand dannes under byen, og vi har derfor et fælles ansvar for at beskytte det. Vandværkerne i Aarhus opfordrer på FN’s mærkedag ”Vandets Dag” den 22. marts haveejere til at droppe sprøjtegift.

Vi bor alle oven på vores drikkevand. Det tænker vi sikkert ikke så meget over. Men vi risikerer at forurene grundvandet og dermed vores eget drikkevand, hvis vi bruger sprøjtegift i haven.

”Sprøjtegift ender ofte i vores grundvand. For at beskytte fremtidens drikkevand skal vi stoppe med at bruge sprøjtegift i haven. Nogle tænker måske - hvad betyder det, at jeg sprøjter i min have. Men summen af det hele har en stor betydning,” siger Flemming Fogh Pedersen, formand for Vandværkerne i Aarhus Kommune.

Alt drikkevand til forbrugerne i Aarhus Kommune overholder kvalitetskravene, men Flemming Fogh Pedersen konstaterer et stigende indhold af uønskede stoffer i de aarhusianske grundvandsboringer., og det er derfor en større og større udfordring at levere vand af rette kvalitet. Så hans bøn er, at haveejerne i Aarhus fjerner ukrudt med hakkejernet og ikke med sprøjtegift.

Baggrunden er, at i Aarhus Kommune bliver 27 procent af drikkevandet dannet under byområdet – i vores haver og indkørsler.

Pesticidrester bliver fundet i mange vandboringer

Bo Vægter, Aarhus Vands drikkevandsekspert, forklarer, at 33 af Aarhus Vands 84 aktive vandboringer er forurenet med pesticider. Det skyldes, at regnen trækker forurening og sprøjtegifte med sig ned i undergrunden til grundvandet, som skal blive til drikkevand. Drikkevandet i Aarhus er dog stadig rent og sundt. Aarhus Vand leverer drikkevandet til langt hovedparten af forbrugerne og bruger de boringer, hvor der slet ikke er målt pesticider, eller hvor indholdet er under de tilladte niveauer. Alligevel er det mere og mere presserende, at vi beskytter grundvandet og løfter et fælles ansvar.

”Om sprøjtegifte som Roundup bliver brugt i haver eller i landbruget, giver samme udfordring. Forskellen er, at vi på landet kan købe jord op og beskytte grundvandet gennem oprettelse af natur og skov. I byen kan vi kun informere og håbe på, at folk ikke bruger sprøjtegift,” siger Bo Vægter.

Kampagne opfordrer til, at vi sammen sikrer rent drikkevand

Og information er netop, hvad Vandværkerne i Aarhus Kommune skruer op for på FN’s mærkedag ”Vandets Dag” den 22. marts. En kampagne under titlen ”Sammen sikrer vi rent drikkevand. Nu og i fremtiden” skal opfordre endnu flere til at droppe sprøjtegiften og finde hakkejernet frem.

Kampagnen vil være synlig i form af digitale infostandere ved indfaldsveje, plakater på genbrugsstationerne og på de sociale medier.

Som en del af kampagnen får du også mulighed for at flashe din giftfrie have. På genbrugsstationer, i Bauhaus Tilst og Viby J kan du få et lille diskret skilt, som du kan sætte i din have for at vise, at her har vi en sprøjtefri have.

Lovgivning ift. private borgeres brug af sprøjtegifte

  • Lovgivningen i 2024 forbyder brugen af Roundup på befæstede arealer som flise- og grusarealer, fordi risikoen for, at det siver ned uden at blive nedbrudt er stor på disse arealer.
  • I 2020 blev salg af ufortyndet Roundup forbudt

Om Sprøjtefri-kampagne: