Luftfoto Revlen 3 1200Px
Den nye rensemetode på Køge-Egnens Renseanlæg skal bl.a. reducere udledningen af medicinrester med op mod 80 procent. Foto: KLAR Forsyning

En unik kombination af teknologier til reduktion af mikroforureninger på Køge-Egnens renseanlæg vil sikre en robust og fremtidssikret løsning, som foregriber forventede krav i det kommende byspildevandsdirektiv fra EU.

Køge Kommune har pålagt KLAR Forsyning A/S at implementere et rensetrin til reduktion af lægemiddelrester fra Sjællands Universitetshospital. Et nyt fyrtårnsprojekt på Køge-Egnens renseanlæg rækker dog langt videre end det og omfatter ikke blot rensning af hospitalsspildevandet men også spildevandet fra borgere og virksomheder i hele oplandet. Samtidig er der ikke kun fokus på reduktion af lægemiddelrester men også på reduktion af en lang række andre mikroforureninger fra borgerne og virksomheder, herunder industrikemikalier og PFAS-forbindelser. KLAR Forsyning har modtaget en stor bevilling på 17 mio. kr. fra Miljøministeriet via MUDPs Fyrtårnsprogram til projektet, som hedder CERO MP (Cost-Efficient Reduction Of MicroPollutants).

Det forventes, at implementeringen af teknologier i CERO MP vil sikre overholdelse af de kommende skærpede EU-krav, som vi har fået en forsmag på i form af udkast til det reviderede byspildevandsdirektiv.

Direktør i KLAR Forsyning, Line Hollesen, har store forventninger til, hvordan løsningen vil gavne vandmiljøet.

”Renseteknologien, vi benytter i projektet, forventes at kunne reducere mængden af medicinrester med 80 procent. Og så er renseteknologien tilmed ikke selektiv – i praksis vil vi derfor rense for mere end bare medicinrester, herunder industrikemikalier og PFAS-forbindelser, som også har stor negativ indvirkning på miljøet,” siger Line Hollesen i en pressemeddelelse.

Ozonering kombineret med aktivt kul

De teknologiske løsninger, som skal implementeres på Køge-Egnens Renseanlæg, er integreret ozonering og semi-kontinuert filtrering ved anvendelse af granulært aktivt kul (GAK). Ozonering og filtrering med aktivt kul er velkendte teknologier, som er relativt udbredt i bl.a. Schweitz og flere tyske delstater. Her har teknologierne i en årrække har været i drift for reduktion af mikroforureninger grundet lokal lovgivning.

Projektets parter

KLAR Forsyning er bygherre, projektleder og naturligvis ansvarlig for driften af de nye procestrin efter afleveringen. Aalborg Universitet er ansvarlig for udarbejdelse af et omfattende prøvetagnings- og analyseprogram samt udførelse af selve analyserne, planlægning af laboratoriearbejde samt behandling og kommunikation af resultater. SUEZ er i konsortium med Envidan teknologileverandør. SUEZ har ansvar for procesdesign, levering, installation og idriftsættelse af proceskritisk udstyr samt procesgaranti. Envidan er leverandør af bl.a. elinstallationer, tavler og styringer, ikke-proceskritiske installationer og ingeniørydelser og står desuden for byggeledelse på den del, der ikke vedrører byggeentreprisen.

Men kombinationen og de specifikke anvendelser af teknologierne i CERO MP-projektet er helt unikke. Den integrerede ozonering foretages direkte i de aktive slam-bassiner, hvilket giver en række fordele ift. den traditionelle anvendelse, hvor ozoneringen foregår efter slutsedimenteringen. De semi-kontinuerte GAK-filtre skal sikre en betydelig reduktion i forbruget af det aktive kul ift. traditionelle batch-systemer. Kombinationen af ozonering og filtre med GAK vil sikre den bedst mulige reduktion af mikroforureninger både i vandfasen og i slammet, og samtidig anses denne kombination som den mest bæredygtige løsning på nuværende tidspunkt. Med ikke-selektive teknologier øges renseanlæggets fleksibilitet og robusthed både i forhold til fremtidige ændringer i spildevandssammensætningen og modtagelse af nye og endnu ikke opdagede problematiske stoffer.

Skal leve op til skærpede krav

”Med CERO MP-projektet går vi udover gældende lovgivning, og projektet skal eftervise, at vi kan leve op til kommende skærpede EU-krav samtidig med at holde fokus på bæredygtighed. Jeg håber og tror, at projektet vil kunne begejstre og inspirere til lignende løsninger i Danmark og resten af verden”, siger Ole Fritz Adler, adm. direktør i Envidan, der er med i projektet som en af to teknologileverandører.

Hos den anden leverandør i projektet, SUEZ Water, håber CEO Per Krøyer Kristensen, at den nye tilgang til rensning for miljøfarlige stoffer vist gennem fuld skala kan være med til at inspirere andre forsyninger.

”CERO MP projektet i Køge bliver det første store renseanlæg i Danmark som ombygges til at håndtere fremtidens store miljøproblem: ”mikroforurening”, siger Per Krøyer Kristensen. ”Vores ambition med projektet er at vise den mest bæredygtigt metode til miljøbeskyttelse og inspirere andre forsyninger til, hvordan de fremtidige udfordringer med mikroforurening kan løses. Vi glæder os til at samarbejde med KLAR og Envidan i dette projekt”.