COLOURBOX3489962
Foto: Colourbox. På Miljøstyrelsens PFAS-konference var der ingen konkrete løsninger, men den gav Miljøstyrelsen input til deres fortsatte arbejde med PFAS-problematikken.

På Miljøstyrelsens PFAS-konference den 17. april leverede DANVA budskaber om stop for spildevandsslam i drikkevandsområder og forbud mod produkter, der indeholder PFAS. Tilmed ønsker DANVA effektiv kildeopsporing, og at kommunerne laver målrettede tilsynskampagner.

Med ca. 200 deltagende fra interesseorganisationer, myndigheder, rådgivere, virksomheder, spildevandsselskaber, med flere, var DANVA i godt selskab, da 3 fra DANVAs sekretariat og flere medlemmer den 17. april deltog i Miljøstyrelsens PFAS-konference i Nyborg. DANVA gik til konferencen med budskaber om stop for spildevandsslam i drikkevandsområder, forbud mod produkter, der indeholder PFAS, kildeopsporing, og tilsynskampagner.

Forebyggelse og udfasning af PFAS-stoffer

Konferencen startede med indlæg fra blandt andre lektor i miljøkemi, Xenia Trier fra Københavns Universitet. Blandt mange budskaber om PFAS stod ét klart: Forebyggelse er nødvendigt for at nedbringe skader og omkostninger.

Ligeledes blev forslaget om anvendelsesbegrænsning som Danmark har været med til at stille præsenteret. Forbuddet forventes accepteret i EU-kommissionen i 2025. Meget kort forslås det, at PFAS-stoffer skal udfases i EU. Udfordringer ved forslaget: Der er lange overgangsperioder – op til 13 år for visse anvendelser – og enkelte anvendelser af PFAS-stoffer bliver ikke forbudt ifølge forslaget. Der er blandt andet tale om PFAS-stoffer, anvendt i pesticider. 

Rie Vinggaard, professor ved DTU Fødevareinstituttet, talte om de sundhedsmæssige risici ved PFAS-stoffer. Det, vi ser ud til at skulle være mest opmærksomme på, er PFAS-stoffernes konsekvenser for spædbørn. Hun påpegede også, at koncentrationen af ”gammelkendte” PFAS-stoffer i spildevand som PFOS og PFOA over de sidste 30 år generelt er stabil. Derimod er koncentrationen stigende for nye PFAS-stoffer.  

Yderligere information

Alle slides fra konferencen vil inden længe komme på en hjemmeside. Vi informerer jer, når det er sket. 

Kildeopsporing og håndtering af forurening diskuteredes i workshop  

Efter frokost var det tid at komme i arbejdstøjet. Deltagerne delte sig ud på 6 workshops med titlerne "aktionsniveauer", "renseteknologi", "kilder og kildeopsporing", "overvågning", "yderligere regulering og risikokommunikation". 

Ved den afsluttende opsamling stod det klart at spørgsmålene om kildeopsporing og håndtering af forurening, samt at der er den nødvendige regulering af PFAS var blevet diskuteret i ikke bare de to workshops, der handlede om det specifikt, men i flere forskellige workshops.

Input til det videre arbejde

Enhver der tog til konferencen med ønske om viden om, hvilke konkrete tiltag, de skulle foretage for at håndtere PFAS-stoffer blev nok skuffet. Til gengæld gav den Miljøstyrelsen input til deres fortsatte arbejde med PFAS-problematikken. DANVA vil fortsætte med at arbejde for kildeopsporing, mærkningsordninger og forbud og fortsætte den gode dialog med Miljøstyrelsen og andre samarbejdspartnere om samfundets og vandselskabers håndtering af PFAS-udfordringen.