map.jpg

Vand og spildevandsselskaber der er omfattet af CSRD skal leve op til samme rapporteringskrav, og derfor har DANVA som brancheorganisation ønsket at understøtte selskabernes arbejde, så de ikke skal bruge ressourcer på at udvikle individuelle løsninger for rapporteringen.