_C0P4205.jpg

Der er flere typer ikke-stemmeberettiget medlemskab:

Om DANVA

DANVA er interesseorganisationen for alle, der arbejder professionelt med vand- og spildevandsforsyning. Foreningen er en selvstændig nonprofit forening finansieret af medlemmerne og ved indtægtsdækket virksomhed. Som DANVA-medlem har du et uvurderligt netværk og et sekretariat til rådighed, der gør din hverdag lettere.

Det er DANVAs vision at sikre en stabil og effektiv vand- og kloakforsyning på et højt kvalitetsniveau og på et for miljøet bæredygtigt grundlag. DANVA giver dig indflydelse på den forsyningstekniske og -politiske dagsorden, og DANVA er en stærk forening – ikke mindst på grund af sit stærke medlemsgrundlag.

Vil du vide mere?

Kontakt Edyta Christiansen på telefon 8793 3503 eller e-mail ec@danva.dk