ttytyty.jpg

Revisionen af vandsektorlov medfører ændringer i DANVAs PIT-model

Den kommende reviderede version af vandsektorloven, som træder i kraft fra 2026 for spildevand og 2027 for drikkevand, inkluderer ændringer, der tillader opkrævning af tillægsberettigede og ikke-påvirkelige omkostninger i det år, de afholdes.

Derudover er kontrolsystemet for overholdelse af de økonomiske rammer justeret, så selskaberne ikke automatisk mister underdækning, der ikke indkræves året efter.

Opdateringer af PIT-modellen

DANVA har opdateret PIT-modellen for at afspejle disse ændringer. Den nye model indfører automatisk beregning af finansielle omkostninger og en opdateret metode for indtastning af tillægsberettigede driftsomkostninger, som nu indregnes i både den økonomiske ramme og selskabets omkostningsbase. Modellen tillader også særskilt indtastning af medfinansieringsprojekter og vejbidrag under ikke-påvirkelige omkostninger.

Forbedringer i likviditetsbudgettering

Den opdaterede model justerer også udgangspunktet for likviditetsbudgettet, hvor likviditeten primo for det første budgetår nu anvendes som basis for budgetteringen.

Få den nye version tilsendt

Skriv en mail til mkj@danva.dk for at få tilsendt den nye PIT-model. 

Du er også velkommen til at at hanvende dig med spørgsmål og kommentarer til den opdaterede PIT-model.