Membran2
Torsdag på Dansk Vand Konference præsenterer programleder, Raoul Roestenberg fra Lyngby-Taarbæk forsyning og procesingeniør Karolina Furgal fra Krüger analyseresultaterne fra Mølleåværket, hvor de har testet membranernes renseevne ift. en lang række nye stoffer, som der forventeligt skal renses for i fremtiden.

Forventede skærpede rensekrav fra EU stiller spildevandsselskaberne overfor nye overvejelser af teknologiske renseløsninger. Projektresultater fra sjællandsk undersøgelse viser foreløbigt positivt nyt om membraners evne til at fjerne de nye stoffer.

I forslaget til EU’s reviderede Byspildevandsdirektiv, skal der etableres et fjerde rensetrin, der fjerner medicinrester og kosmetikprodukter. I Vandområdeplanerne er der miljøkvalitetskrav for en lang række miljøfarlige stoffer. Samtidig understreger PFAS-sagen, at vores viden om miljøfarlige stoffer i spildevand hele tiden øges.

Landet over er spildevandsselskaber derfor ved at undersøge teknologier til at fjerne miljøfarlige stoffer. Paletten af teknologier er bred. UV-bestråling, Ozonering, aktivt kul, og kombinationer af disse – blot for at nævne et par stykker. Tidligere undersøgelser peger på, at et Membran Bio Reactor-anlæg (MBR) kan opnå en høj fjernelse af tungmetaller, østrogenlignende stoffer, aromatiske kulbrinter, PAH og fenoler.

På Mølleåværket, der ejes af spildevandsselskabet Lyngby-Taarbæk Forsyning i kommunerne Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Gentofte og Rudersdal, har de derfor igangsat et projekt, der tester effektiviteten af deres MBR-anlæg, som blandt andet skal fjerne miljøfarlige stoffer.
Resultatet af undersøgelsen indgår i en fælles vurdering af, om det er muligt at lede det rensede spildevand fra MBR-anlægget til Mølleåsystemet fremfor Øresund, som er den nuværende recipient.

22.-23. november 2023 samles vandselskaber, rådgivere, forskere og førende eksperter til Danmarks største vandkonference med over 115 indlæg, fordelt på 26 sessioner. Prikken over i’et er torsdag aftens festmiddag.

Hør resultaterne på Dansk Vand Konference

På dette års Dansk Vandkonference vil projektets programleder Raoul Roestenberg fra Lyngby-Taarbæk forsyning sammen med procesingeniør Karolina Furgal fra Krüger præsentere de foreløbige resultater af deres analyser. Her vil de uddybe projektets antagelse om, at Membranteknologien kan fungere som alternativ til traditionelle efterklaringstanke og kan fjerne flere miljøfremmede stoffer end i et traditionel renseanlæg.

Undersøgelserne har tilført væsentligt viden til selskabets langsigtede planlægning, som programlederen ser som et vigtigt udgangspunkt til at imødegå kravene i det kommende EU-direktiv.

“Vi får en bedre forståelse for membrananlæggets renseevne. Med et nyt Byspildevandsdirektiv på vej er det vigtigt for os at kende vores nuværende renseevne for miljøfremmede stoffer, så vi kan planlægge eventuelle udbygninger og procesændringer i god tid”, siger Raoul Roestenberg.

Resultaterne afslører dog samtidig, at endelige konklusioner kræver yderligere undersøgelser ift. særligt fjernelse af medicinrester.

Se hele programmet for Dansk Vand Konference og tilmeld dig her