COLOURBOX2330617.jpg

Betalingsloven

Dette er den konsoliderede udgave af hovedloven vedtaget af Folketinget, hvori indgår de vedtagne ændringslove frem til datoen for denne lovbekendtgørelse. Eventuelle relevante ændringslove med ikrafttrædelse efter den vedtagne hovedlov fremgår herunder.

Ændringslove

Bekendtgørelser

Vejledninger

Cirkulæreskrivelser

Vejledningsskrivelser