150 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

NST-notat_regler_medfinansiering_klima_07.02.2013

Energismarte_Vandselskaber_Ellen_Margrethe_Basse_2014

Følgebrev ny bekendtgørelse om vandafledningsbidrag 15.12.

vejledende_notat_om_reglerne_for_spildevandsforsyningsselskabers_medfinansiering_af_kommunale_og_private_projekter_vedr._tag-ogoverfladevand.pdf

NST_FAQ_Afdragsordning_25.02.2015_ny.pdf

Vejledende+notat+om+bekendtgørelse+om+betaling+for+særligt+forurenet+spi....pdf

Vejledningsskrivelse+om+henstand+med+betaling+af+tilslutningsbidrag.pdf

Klimasikring+i+grundejerens+afløbssystem.pdf

2010.12.16-Vejledning-Administrativ håndtering af vand og kloakledninger.pdf

2011_12_20-Rapport-Grønbog_Fremtidens_Vandsektor.pdf

Bejledning_om_forbrugervalg_opdateret_17.02.2017_clean.pdf

Brønderslev_Forsyning_Notat_håndtering_restancer+(tilrettet+14.++april+2015)+3.0.pdf

NST_Undersøgelse_hjælpemuligheder_2012.pdf

Affordability+notat.pdf

Naturstyrelsen_Diaologmøde_Trappemodel_05032014.pdf

Naturstyrelsen_Diaologmøde_Trappemodel_05032014 (1).pdf

2017-07-03_DANSKVAND_2017_3_SELSKABER.pdf

Bilag 1 DANVA kommentarer indsat i høringsudkastet.pdf

Bilag 2 DANVA kommentarer samlet.pdf

Vejledning tømningsordninger samlet.pdf

20180606-Forespørgsel-e-Boks-Digitalstyrelsen.pdf

2018.06.28_Grønttorvet byretsdom_forsyningspligt og spildevand.pdf

20170704_vejledning_aktindsigt-vandselskaber.pdf

NOTAT_Inhabilitet_Energi-Miljø_Brønderslev.pdf

2014_06.25_Notat_Systematisering af natur- og miljø (indsendt til MIM.pdf

2017_Lovkompas_Ekspertpanelets rapport.pdf

DANVA forslag til ændringer af betalingsloven_maj 2019.pdf

DANVA forslag til ændringer af betalingsloven_maj 2019.pdf

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Orientering om udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen om beregning af vejbidrag for afledning af vejvand

Momsmæssig behandling hos kommunen af vandselskabets finansiering af klimatiltag

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Supplerende tilslutningsbidrag i landzone for bolig- og erhvervsejendomme tilsluttet andet/privat spildevandsanlæg

Afledning af vand fra varmeforsyninger og muligheder for nedsættelse eller fritagelse af vandafledningsbidrag

Opkrævning af supplerende tilslutningsbidrag for spildevandskloakeret erhvervsejendom der omdannes til boligformål

Ejerskab og driftsansvar for eksisterende rørlagte grøfter som var eksisterende før kloakering af nyt opland

Fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for offentlig ejendom for vand anvendt til vanding

Er kirkegårde fritaget for at betale spildevandsafgift i forbindelse med vanding af kirkegårde?

Ej pligt til afregning af vandafledningsbidrag på tilslutningstidspunktet, og ingen bagatelgrænse for opkrævningsperiode

Spildevandsforsyningens pligt til at undersøge private grunde

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Klimatilpasning-179X110

Udkast til ny bekendtgørelse om spildevandsafledningsbidrag (trappemodel) - jeres j.nr. NST-44000-00021

Lovgivning-617X411

Ny bekendtgørelse om differentieret vandafledningsbidrag