190 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

”Fremtidens vandværk” er indviet af miljøminister Kirsten Brosbøl

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg (ledelsessystemer)

DANVA har foretræde for Folketingets Miljøudvalg om klimatilpasning

DANVA høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. – jeres j. nr. NST- 4400-00021

DANVA vil forene, forstærke og fortælle om vandbranchen

Drikkevandet skal måles for perfluor forbindelser

Er kirkegårde fritaget for at betale spildevandsafgift i forbindelse med vanding af kirkegårde?

Evaluering af Vandsektorloven - status og proces

Evaluering af vandsektorloven – valg af evaluator

Finansloven skal være med til at beskytte drikkevandet

Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Klimalokalplaner og forenkling af loven)

Forslag til ændring af miljøbeskyttelsesloven

Forslag til ændring af prislofts-bekendtgørelsen

Fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for offentlig ejendom for vand anvendt til vanding

Få besøg af Miljøministeriets rejsehold for klimatilpasning

Høring af bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål og tilhørende vejledning

Høring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Høring af udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsynings-selskabers medfinansiering af kommunale og private projekter, ændring af spildevandsbekendtgørelsen og revideret lånebekendtgørelse, jeres j. nr. NST-4400-00018

Høring af vejledning om tilknyttede aktiviteter, jnr. BLS 400-00100

Høring om udkast til ændring af bekendtgørelse om forlængelse af gyldigheden af VA-godkendelser.

Informationsmøder om trappemodel ved betaling af spildevand

Klimatilpasning forvandlede sump til populær bypark

Miljøeffektiv teknologi inden for vand og klimatilpasning

Miljøminister: Kommissionsrapport er et kinderæg

Miljøministeren: Vi skal satse på fremtidens vandteknologi

Natur- og Landbrugskommissionen overdriver pladskrav for BNBO

Naturstyrelsens BNBO-rejsehold i fuld sving

Normalregulativer for kommunale henholdsvis private vandforsyninger

Ny bekendtgørelse om differentieret vandafledningsbidrag

Ny bekendtgørelse om særbidrag træder i kraft d. 17. oktober

Ny organisering af Miljø- og Fødevareministeriet

Nyt fra medlemmerne: Badevandet i Skanderborg sø bliver en ren fornøjelse

Nyt fra medlemmerne: Nyt prognoseværktøj kan forudsige oversvømmelser i Vejle

Nyt pilotpartnerskab om innovativ klimatilpasning

Opgørelse – uretmæssig rabat på vandafledningsbidraget (trappemodellen)

Ophævelse af statslige vandplaner og vurdering af konsekvenser

Orientering fra Naturstyrelsen om vandafledningsbidrag for store vandforbrugere

Orientering om udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen om beregning af vejbidrag for afledning af vejvand

PULS digital indberetning af analyseresultater fra spildevandsselskaber

Spildevandsforsyningernes medfinansiering af klimatiltag

Sprøjtegift i stort antal drikkevandsboringer

Trappemodel – bekendtgørelse og vejledende materiale er offentliggjort

Udkast til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Udkast til bekendtgørelse om vandafledningsbidrag er i høring

Udkast til ny bekendtgørelse om spildevandsafledningsbidrag (trappemodel) - jeres j.nr. NST-44000-00021

Udsættelse af normalregulativ og takstvejledning

Vandforsyningsselskaber næppe berettigede til rabat i vandafledningsbidrag efter trappemodellen

Vandkunder rammes skævt af lov om hjælp til fattige husejere

Vandsektoren er begejstret for nye regler om særligt forurenet spildevand

Vejledende notat om særbidrag for særligt forurenet spildevand

Ændring af Forbrugerindflydelsesbekendtgørelsen - jeres j.nr. NS-4600-0006

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)