168 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Nyt fra medlemmerne: Nyt prognoseværktøj kan forudsige oversvømmelser i Vejle

Nyt fra medlemmerne: Badevandet i Skanderborg sø bliver en ren fornøjelse

Ny organisering af Miljø- og Fødevareministeriet

Klimatilpasning forvandlede sump til populær bypark

DANVA vil forene, forstærke og fortælle om vandbranchen

Drikkevandet skal måles for perfluor forbindelser

Sprøjtegift i stort antal drikkevandsboringer

Miljøministeren: Vi skal satse på fremtidens vandteknologi

Ny bekendtgørelse om differentieret vandafledningsbidrag

Vandkunder rammes skævt af lov om hjælp til fattige husejere

PULS digital indberetning af analyseresultater fra spildevandsselskaber

Vejledende notat om særbidrag for særligt forurenet spildevand

Vandsektoren er begejstret for nye regler om særligt forurenet spildevand

Ny bekendtgørelse om særbidrag træder i kraft d. 17. oktober

”Fremtidens vandværk” er indviet af miljøminister Kirsten Brosbøl

Spildevandsforsyningernes medfinansiering af klimatiltag

Miljøeffektiv teknologi inden for vand og klimatilpasning

Udsættelse af normalregulativ og takstvejledning

Opgørelse – uretmæssig rabat på vandafledningsbidraget (trappemodellen)

Vandforsyningsselskaber næppe berettigede til rabat i vandafledningsbidrag efter trappemodellen

Udkast til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Trappemodel – bekendtgørelse og vejledende materiale er offentliggjort

Finansloven skal være med til at beskytte drikkevandet

Informationsmøder om trappemodel ved betaling af spildevand

Nyt pilotpartnerskab om innovativ klimatilpasning

Udkast til ny bekendtgørelse om spildevandsafledningsbidrag (trappemodel) - jeres j.nr. NST-44000-00021

Udkast til bekendtgørelse om vandafledningsbidrag er i høring

DANVA høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. – jeres j. nr. NST- 4400-00021

Miljøminister: Kommissionsrapport er et kinderæg

Evaluering af vandsektorloven – valg af evaluator

Evaluering af Vandsektorloven - status og proces

Høring af udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsynings-selskabers medfinansiering af kommunale og private projekter, ændring af spildevandsbekendtgørelsen og revideret lånebekendtgørelse, jeres j. nr. NST-4400-00018

Ophævelse af statslige vandplaner og vurdering af konsekvenser

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg (ledelsessystemer)

Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Natur- og Landbrugskommissionen overdriver pladskrav for BNBO

Høring af bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål og tilhørende vejledning

Forslag til ændring af miljøbeskyttelsesloven

Naturstyrelsens BNBO-rejsehold i fuld sving

Få besøg af Miljøministeriets rejsehold for klimatilpasning

DANVA har foretræde for Folketingets Miljøudvalg om klimatilpasning

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Forslag til ændring af prislofts-bekendtgørelsen

Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Klimalokalplaner og forenkling af loven)

Ændring af Forbrugerindflydelsesbekendtgørelsen - jeres j.nr. NS-4600-0006

Høring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Høring af vejledning om tilknyttede aktiviteter, jnr. BLS 400-00100

Orientering om udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen om beregning af vejbidrag for afledning af vejvand

Orientering fra Naturstyrelsen om vandafledningsbidrag for store vandforbrugere

Normalregulativer for kommunale henholdsvis private vandforsyninger