192 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Orientering fra Naturstyrelsen om vandafledningsbidrag for store vandforbrugere

Orientering om udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen om beregning af vejbidrag for afledning af vejvand

Grundvand-617X411

Naturstyrelsens BNBO-rejsehold i fuld sving

Naturstyrelsen_Diaologmøde_Trappemodel_05032014.pdf

Naturstyrelsen_Diaologmøde_Trappemodel_05032014 (1).pdf

COLOURBOX1258724 vand.jpg

Normalregulativer for kommunale henholdsvis private vandforsyninger

Høring om udkast til ændring af bekendtgørelse om forlængelse af gyldigheden af VA-godkendelser.

Fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for offentlig ejendom for vand anvendt til vanding

Er kirkegårde fritaget for at betale spildevandsafgift i forbindelse med vanding af kirkegårde?

Kan vandspild fradrages i afgiftsgrundlaget, når det er forårsaget af fejl på installation i målerbrønd?

Klimatilpasning-179X110

Høring af vejledning om tilknyttede aktiviteter, jnr. BLS 400-00100

Klimatilpasning-179X110

Høring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Klimatilpasning-179X110

Ændring af Forbrugerindflydelsesbekendtgørelsen - jeres j.nr. NS-4600-0006

Klimatilpasning-179X110

Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Klimalokalplaner og forenkling af loven)

Klimatilpasning-179X110

Forslag til ændring af prislofts-bekendtgørelsen

Klimatilpasning-179X110

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Lovgivning-617X411

DANVA har foretræde for Folketingets Miljøudvalg om klimatilpasning

Klima-617X411

Få besøg af Miljøministeriets rejsehold for klimatilpasning

Klimatilpasning-179X110

Forslag til ændring af miljøbeskyttelsesloven

Klimatilpasning-179X110

Høring af bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål og tilhørende vejledning

Grundvand-617X411

Natur- og Landbrugskommissionen overdriver pladskrav for BNBO

Klimatilpasning-179X110

Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Klimatilpasning-179X110

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg (ledelsessystemer)

Planlægning-vandforsyning-617X411

Ophævelse af statslige vandplaner og vurdering af konsekvenser

Klimatilpasning-179X110

Høring af udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsynings-selskabers medfinansiering af kommunale og private projekter, ændring af spildevandsbekendtgørelsen og revideret lånebekendtgørelse, jeres j. nr. NST-4400-00018

Lovgivning-617X411

Evaluering af Vandsektorloven - status og proces

Drikkevand-Grundvand-617X411

Miljøminister: Kommissionsrapport er et kinderæg

Lovgivning-Vandsektorlov-Evaluering-617X411

Evaluering af vandsektorloven – valg af evaluator

Klimatilpasning-179X110

DANVA høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. – jeres j. nr. NST- 4400-00021

Lovgivning-617X411

Udkast til bekendtgørelse om vandafledningsbidrag er i høring

Klimatilpasning-179X110

Udkast til ny bekendtgørelse om spildevandsafledningsbidrag (trappemodel) - jeres j.nr. NST-44000-00021

Druknet_bil_617px

Nyt pilotpartnerskab om innovativ klimatilpasning

Vandkande_glas_617px

Finansloven skal være med til at beskytte drikkevandet

Atrium_Vandhuset_617px

Informationsmøder om trappemodel ved betaling af spildevand

Atrium_Vandhuset_617px

Trappemodel – bekendtgørelse og vejledende materiale er offentliggjort

Klimatilpasning-179X110

Udkast til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Efterklaringstank_617px

Vandforsyningsselskaber næppe berettigede til rabat i vandafledningsbidrag efter trappemodellen

Trappemodel_mønter_617px

Opgørelse – uretmæssig rabat på vandafledningsbidraget (trappemodellen)

Vandkande_glas_617px

Udsættelse af normalregulativ og takstvejledning

Kloakdæksel_617x411px

Miljøeffektiv teknologi inden for vand og klimatilpasning

Klimapark_Skt_Jørgens_Sø_617px

Spildevandsforsyningernes medfinansiering af klimatiltag

Kirsten_Brosbøl_617px

”Fremtidens vandværk” er indviet af miljøminister Kirsten Brosbøl

Renseanlaeg_617px

Ny bekendtgørelse om særbidrag træder i kraft d. 17. oktober

Efterklaringstank_617px

Vandsektoren er begejstret for nye regler om særligt forurenet spildevand

Aaby_renseanlæg_617px

Vejledende notat om særbidrag for særligt forurenet spildevand

Hænder_på_tastatur_617px

PULS digital indberetning af analyseresultater fra spildevandsselskaber

Afløbsoperatør_617px

Vandkunder rammes skævt af lov om hjælp til fattige husejere

Lovgivning-617X411

Ny bekendtgørelse om differentieret vandafledningsbidrag

Kirsten_Brosbøl_rør_Wavin_617px

Miljøministeren: Vi skal satse på fremtidens vandteknologi

Traktor_sprøjtegift_617px

Sprøjtegift i stort antal drikkevandsboringer

Vandkande_glas_617px

Drikkevandet skal måles for perfluor forbindelser

Gruppefoto_Kursuslokale_alle_617px

DANVA vil forene, forstærke og fortælle om vandbranchen

1

Klimatilpasning forvandlede sump til populær bypark

Vandløb_Vandplaner_617px

Ny organisering af Miljø- og Fødevareministeriet

Slusen_ved_omlbsn617

Nyt fra medlemmerne: Nyt prognoseværktøj kan forudsige oversvømmelser i Vejle

IMG_20170608_110756 520

Nyt fra medlemmerne: Badevandet i Skanderborg sø bliver en ren fornøjelse