Satellit reflektorer.JPG

Projektet har demonstreret, hvordan satellitdata om lokale terrænbevægelser kan indarbejdes i en hydraulisk modellering af et ledningsnetværk.

Download rapport

Rapporten er udarbejdet af Lemvig Vand og Spildevand A/S i samarbejde med Rambøll og VIA University College center for forskning og udvikling i byggeri, energi, vand og klima.

Download rapport her.