Pengesedler COLOURBOX27106830.jpg

Der er blevet indført et nyt gebyr for Miljøstyrelsens tilsyn med spildevandsselskabers udledninger ved ændring af spildevandsbekendtgørelsen 27. september 2023.

Miljøministeriet oplyser, at indførelsen af gebyret ikke er udtryk for hverken en kvalitativ eller kvantitativ styrkelse af Miljøstyrelsens tilsyn.

Gebyrstørrelse og første opkrævning

Gebyret vil blive opkrævet årligt hos alle spildevandsselskaber, der er omfattet af vandsektorloven. Der er et årligt grundgebyr på 43.140 kr. pr. selskab og et tillægsgebyr på 0,30 kr. pr. PE (personækvivalent). Disse satser vil stige som følge af en årlig indeksregulering, der kommer første gang den 1. januar 2024. De nøjagtige satser for 2024 er endnu ikke fastlagt.

Spildevandsselskaber der har både transport og rensning eller kun rensning vil blive pålagt både grundgebyr og tillægsgebyr, mens spildevandsselskaber der alene har transport kun vil blive pålagt grundgebyret.

Fjerde kvartal 2023 – muligvis allerede her i oktober – kommer den første opkrævning, der vil være på 25 % af de angivne gebyrsatser.

Miljøstyrelsen vil udsende faktura på baggrund af data, der er indberettet fra spildevandsselskaberne i marts. Fakturaen vil blive sendt til spildevandsselskabets EAN nr. eller til spildevandsselskabets registrerede CVR nr. i de tilfælde, hvor EAN nr. ikke kan findes. Øvrig vejledning om hvordan gebyrbetalingen foretages samt det præcise tidspunkt for betalingen kommer til at fremgå af Miljøstyrelsens hjemmeside i forbindelse med den første indbetaling.

Ikke-påvirkelig omkostning i den økonomiske regulering

Det er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets hensigt at ændre bekendtgørelsen om økonomiske rammer, så gebyret behandles som en ikke-påvirkelig omkostning (IPO) i den økonomiske regulering. Gebyret for 2023 vil skulle indberettes som en IPO til Vandtilsynet i 2024 og vil blive indregnet i de økonomiske rammer for 2025.