IMG 4634

Projektet ”Plastrør til fremtidens forsyningsledninger” har til formål at skabe et fælles pilot-grundlag for udvikling og dokumentation af fremtidens bæredygtige plastrør for anvendelse hos forsyningerne og i bygningsinstallationer. Dvs. plastrør som via genanvendt plast be-virker en reduceret miljøbelastning, herunder et lavt CO2-aftryk.

Plastrørsledninger er i dag kernen i forsyningernes virke mht. transport af spildevand, regnvand og drikkevand. Samtidig pågår der store investeringer i det danske ledningsnet, ligesom der fra alle sider er stor opmærksomhed på, at de fremtidige løsninger bliver bæ-redygtige. Det har derfor stor betydning at fremtidens rørledninger i så høj grad som mu-ligt kan indgå i en cirkulær økonomi og med betydelig genanvendelse af plast.