WWD 2023 Thematic Logo Color ENG
Foto: UN-Water

I anledning af FN’s Verdensdag for Vand den 22. marts, der i år markeres under overskriften ”Accelerating change” vil danske drikkevands- og spildevandselskaber sætte fokus på deres arbejde for at sikre sundhed, sikkerhed og miljøbeskyttelse i Danmark.

Danmark har en lang tradition for at beskytte og forvalte vandressourcerne på en bæredygtig måde, og dette er en nødvendighed for at sikre en bæredygtig fremtid for kommende generationer. Derfor er det også vigtigt at sætte fokus på dette emne på FN’s Verdensdag for Vand. 

DANVA, Dansk Vand- og Spildevandsforening, repræsenterer mere end 100 medlemsvirksomheder, som arbejder for at levere rent drikkevand og behandle spildevand på en bæredygtig og sikker måde. Danske drikkevands- og spildevandselskaber investerer hvert år milliarder af kroner i at sikre, at borgerne har adgang til sundt og rent drikkevand, og at spildevandet bliver renset og genanvendt på en sikker og bæredygtig måde. 

Hos DANVA fejrede sekretariatet vandets mærkedag sammen med dagens kursister i forsyningsjura med en fællesskål i køligt drikkevand fra Skanderborg Forsyning a/s.

DANVAs direktør, Carl-Emil Larsen, udtaler: "Vi er stolte af det arbejde, vores medlemsvirksomheder udfører hver eneste dag for at sikre sundhed, sikkerhed og miljøbeskyttelse i Danmark. De danske drikkevands- og spildevandselskaber er nogle af de bedste i verden, og vi vil gerne benytte FN's Verdensdag for Vand til at sætte fokus på den vigtige rolle, de spiller i samfundet." 

Danske drikkevands- og spildevandselskaber arbejder i disse år på at fremskynde forandringer ved at reducere deres klimaaftryk og udvikle mere bæredygtige løsninger til at håndtere vandressourcerne. Dette omfatter bl.a. at genanvende spildevand som ressource til produktion af energi og gødning, samt at reducere vandspild og energiforbrug ved at optimere processerne i drikkevands- og spildevandsanlæggene. 

”FN’s Verdensdag for Vand er en mulighed for at sætte fokus på vigtigheden af at beskytte og forvalte vores vandressourcer på en bæredygtig måde. Danske drikkevands- og spildevandselskaber er med til at sikre, at vi kan nyde sundt og rent drikkevand og samtidig beskytte miljøet. Lad os på denne dag takke og anerkende deres vigtige arbejde”, afslutter Carl-Emil Larsen. 

For mere information om FN's Verdensdag for Vand se mere på worldwaterday.org 

Sådan fejrer de danske vandselskaber FN’s verdens dag for vand

Yderligere information om FN’s verdens dag for vand 

På Verdensvanddag 2023 handler det om at fremskynde forandring for at løse vand- og sanitetsproblemet. 

Du kan gøre en forskel ved at ændre den måde, du bruger, forbruger og styrer vand i jeres liv. 

Se også  

https://www.kun3tingiditlokum.dk/ 

https://www.dn.dk/vi-arbejder-for/biodiversitet/vilde-haver/giftfri-have/