28 2
Foto: Samn

Det handler om meget mere end løn. Samn Forsyning, DIN Forsyning og Envafors har alle fokus på en god indslusning af unge medarbejdere, en smidig work-life-balance for ansatte med børnefamilie og en adgang til nedsat tid for seniorer. Hvortil kommer kompetenceudvikling for samtlige i organisationen. Det overordnede mål er trivsel.

SAMN FORSYNING

Alex Pedersen, administrerende direktør i Samn Forsyning: ”Vi tænker meget over, hvordan vi kan gøre det attraktivt for kommende generationer at være ansat hos os. Vi ved, at vi sjældent er lønførende, men vi kan tilbyde en kultur på arbejdspladsen, der stimulerer til god trivsel, kreativitet og samarbejde. Her er vores fleksible arbejdsmodel et væsentligt initiativ. Man skal som ansat selvfølgelig arbejde de timer, man får løn for, og løse de opgaver, man står med. Men der er meget selvbestemmelse med hensyn til, hvornår man udfører arbejdet, og om man gør det her eller derhjemme selvfølgelig under forudsætning af, at det ikke går ud over andre. I vores rekruttering slår vi også på, at vi er en grøn arbejdsplads, som løser en samfundsmæssig opgave og desuden har aktiviteter, der er forbundet med miljø og klima.

Vi fremhæver, at der er mulighed for at udvikle sig i jobbet. Vi har et strategisk mål om at bruge en fast andel af lønpuljen på kompetenceudvikling. Vi forsøger at arbejde tværfagligt, hvilket skal medvirke til, at alle medarbejdere opfatter os som én virksomhed. Vi gennemfører jævnligt udviklings- og trivselssamtaler med medarbejderne og har trivselsundersøgelser. Desuden har vi løbende seniorsamtaler, når medarbejderne har alderen til det. Vi forsøger at imødekomme ønskerne, og vi gør meget for at fastholde medarbejdere med meget erfaring. Vi har er par stykker, som er over 75 år. Men vi skal også huske på, at aftaler med seniorer samtidig skal give værdi for virksomheden og hænge sammen med opgaven. Og vi kan desværre ikke gøre alt for alle.” Samn Forsyning er et forsyningsselskab, som håndterer spildevand i Odder og Horsens Kommune plus leverer størstedelen af Horsens Kommunes drikkevand. Der er cirka 100 ansatte.

ENVAFORS

Steen Lindhardt, direktør i Envafors: ”Vi forsøger at gøre os interessante for kommende generationer og byder os til som et uddannelsessted og fremtidig arbejdsplads. Vi synliggør os over for unge blandt andet på uddannelsesinstitutionerne og på jobmesser, og vi ansætter en del elever indenfor mange forskellige uddannelsesgrene. Når vi har spurgt vores nuværende ansatte, hvad der skal til for at tiltrække og fastholde medarbejdere, nævner de god work-life-balance, mulighed for udvikling af kompetencer og naturligvis en passende løn i forhold hertil.

Vi er opmærksomme på, at medarbejderne får tilstrækkelig kompetenceudvikling, hvorfor vi har et strategisk mål om mindst 10 kursusdage pr. medarbejder pr. år.  Da vi ønsker at vores medarbejdere trives godt og har den gode work-life balance, tilbyder vi flextid og giver mulighed for hjemmearbejdsdage op til to dage om ugen, hvor det er muligt i forhold til opgaverne, og så er det jo også kollegiale hensyn at tage. Vi lever i en tid med meget arbejdspres i form af mange nye opgaver og med særlige krav til løsning af de samfundskritiske opgaver inden for klima- og miljøområdet. Dette stiller krav til vores medarbejdere og deres kompetencer, hvilket vi søger at understøtte og balancere i forhold til privatlivet.

For seniorerne er der plads til at vi kan tilpasse deres opgaver og organisationen, så de kan fortsætte på nedsat tid, hvis de ønsker det. Derved kan vi samtidig drage fordel af deres viden og erfaring og sørge for at de giver deres viden videre til dem, der kommer efter. For mange medarbejdere er lønnen en vigtig del, men det, der virkelig vægter, er, at vi fremstår som en arbejdsplads med høj trivsel, glæde og motiverede kollegaer, og et sted, som de ansatte er stolte af.”, Envafors er et forsyningsselskab, som står for drikkevand, spildevand og elforsyning i Næstved Kommune og desuden varetager fjernvarme og gadelys i Slagelse Kommune. Der er cirka 200 ansatte. Envafors blev etableret i maj 2022 som et fælles serviceselskab for SK Forsyning i Slagelse Kommune og NK-Forsyning i Næstved Kommune.

Foto: Din Forsyning

DIN FORSYNING

Jesper Paarup, HR-partner i DIN Forsyning: ”Det er ingen hemmelighed, at vi står over for et generationsskifte. Vi ønsker at facilitere skiftet med diversitet og rummelighed. Vi prioriterer, at unge får en god onboarding. De unge har måske ikke erfaringer, når de ankommer, men vi oplærer dem. Ældre medarbejdere optræder her ofte i en mentorrolle. Seniorerne elsker at tage hånd om de unge og at få transporteret deres egen viden over i de nye medarbejdere. Vi forsøger også at gøre os attraktive over for unge gennem vores faglige og sociale fællesskab for medarbejdere op til 30 års-alderen. Ung Forsyning hedder denne forening hos os, og den er drevet af unge, og det er frivilligt at deltage.

Der er selvfølgelig også unge, der tænder på at vandsektoren har miljø- og klimaaktiviteter, men på den anden side er der mange andre virksomheder i det forvandlede Esbjerg, der er knyttet til bæredygtighedsdagsordenen. Når det gælder medarbejdere med børnefamilie, har vi været rigtig gode til at tilbyde flextid og hjemmearbejde. Stort set alle ansatte har den mulighed, og det kommer til at indgå i vores kommende menneske- og kulturstrategi om at være en god forsyningsmedarbejder. Vi er ikke lønførende, men det er heller ikke afgørende. Vi sætter trivsel meget højt - samarbejde og fællesskab. Dette er for os det meningsfyldte arbejdsliv. Vi har en meget aktiv personaleforening, som laver et imponerende stykke arbejde.

Vi har også gode tilbud om efteruddannelse. For seniorerne har vi en seniorordning, der skal sikre, at de sidste år i arbejdslivet bliver gode og foregår på en inkluderende arbejdsplads. Der er mulighed for nedsat tid og begrænsede opgaver - selvfølgelig med en løn, der svarer til det. I flere tilfælde koordinerer vi også med offentlige seniorordninger.” DIN Forsyning er et af landets største multiforsyningsselskaber. Selskabet leverer vand og varme samt håndterer spildevand i størstedelen af Esbjerg og Varde Kommune - og står desuden for affald og genbrug i Varde Kommune. Der er cirka 280 medarbejdere.