2024 01 31 PFAS Kampagne MST Colourbox
Miljøstyrelsen har nu udarbejdet et kampagnemateriale til landets kommuner, så de kan understøtte virksomhedernes opklaringsarbejde, når man finder PFAS i spildevandet.

Miljøstyrelsen lancerer en ny kampagne med det formål at forhindre forekomsten af PFAS i virksomheders spildevand. De har udgivet kampagnemateriale, som både kommuner og virksomheder kan anvende for at identificere årsagerne til PFAS-forurening i spildevandet.

Miljøstyrelsens kampagnemateriale er en vejledning, der hjælper kommunerne med at målrette en af deres årlige kampagner mod PFAS. Det indeholder anvisninger til, hvordan kommunerne kan planlægge og udføre tilsynskampagner mod PFAS. Desuden indeholder det en vejledning til private virksomheder om PFAS samt en guide til at undersøge PFAS i virksomhedens miljø.

Du finder materialet på Miljøstyrelsens hjemmeside her.

Stop PFAS ved kilden

Effektiv regulering af PFAS-udledning fra punktkilder kan have en betydelig indvirkning på koncentrationen af PFAS i spildevandet. Dette blev senest bevist i Viborg, hvor Energi Viborg Vand i 2022 med succes identificerede en punktkilde. Efterfølgende kontrol af PFAS-udledningen fra denne kilde betød, at selskabets spildevandsslam igen overholdt de vejledende grænseværdier for slam. Kildeopsporing førte til PFAS-udleder (danva.dk)

Væsentlig rolle i at opnå god økologisk tilstand

Tilsynskampagnen mod PFAS spiller en væsentlig rolle i at opnå målet om en god tilstand for miljøfarlige stoffer, som er fastlagt i vandområdeplanerne. DANVA har tidligere foreslået en tilsynskampagne som en del af miljøministeriets partnerskab for miljøfarlige stoffer. Vi opfordrer derfor alle til at dele dette materiale med deres hjemkommuner.