Flemming Hermann
Energi Viborg Vand kunne ved brug af kildeopsporing finde frem til virksomhed, som ledte betydelige mængder PFAS ud i kloakken, fortæller Flemming Hermann, vandchef i Energi Viborg Vand. Foto: Energi Viborg

Der er målt PFAS-værdier i spildevandsslam langt over grænseværdierne på flere renseanlæg. En af metoderne til at reducere og fjerne PFAS er at sætte et opsporingsarbejde i gang. Det har forsyningsselskaber i bl.a. Viborg og Faxe gjort.

Hos Energi Viborg Vand satte man i samarbejde med Viborg Kommune kildeopsporing i gang, efter at man i efteråret 2021 fandt koncentrationer af PFAS væsentligt over grænseværdierne for spildevandsslam. Flyvestation Karup var et af de steder, hvor der potentielt kunne være sket forurening. Men det var ikke tilfældet. Herefter målte man på alle renseanlæg i forsyningsområdet og fandt frem til Bjerringbro renseanlæg, hvor mængden af de fire mest brugte flourstoffer lå flere gange over grænseværdien.

“Vi startede centralt og gik så længere ud i kloaksystemet. Her endte vi hos en virksomhed, som kunne være punktkilden. Kommunen tog derefter en dialog med virksomheden, og aftalen blev, at virksomheden satte deres eget lille renseanlæg op. De havde ikke selv haft nogen anelse om det og havde købt en handelsvare i god tro. PFAS kan i princippet sidde i et produktionsanlæg i lang tid, fordi det er vand- og fedtafvisende. Men
efter et halvt års tid kunne vi måle et betydeligt fald i koncentrationerne, sådan at vi samlet set for de fire mest brugte flourstoffer nu overholder grænseværdien for at bringe spildevandsslammet på landbrugsjord,” siger Flemming Hermann, der er vandchef i Energi Viborg Vand.

Viborg Kommune kræver, at slam, der køres på landbrugsjord, er kontrolleret for PFAS. Så da man opdagede de høje PFAS-værdier, stoppede man med at køre slam fra Bjerringbro renseanlæg ud på landsbrugsjorde. Det blev i stedet sendt til forbrænding, indtil grænseværdien igen var overholdt på renseanlægget.

“Jeg er glad for, at vi fandt frem til punktkilden relativt hurtigt, og at der blev fundet en løsning med forbrænding af det PFAS-forurenede spildevandsslam, så det ikke blev kørt på landbrugsjord,” siger Flemming Hermann.

Læs også "DANVA byder ind på national PFAS-strategi".

Affaldsdeponi var kilden

Også i Faxe Kommune måtte man i gang med opsporing, da der viste sig for høje koncentrationer af PFAS i slam, der stod til at skulle køres på landbrugsjord i Sorø Kommune. Ligesom i Viborg er der i Sorø krav om at analysere for PFAS, før slammet må køres ud, og derfor foretog Faxe Forsyning en analyse. Den viste fire gange over grænseværdien

”Derfor begyndte vi at lave analyser af vores spildevand, som ledes til renseanlægget. Det viste sig, at forureningen kom fra den sydlige del af Faxe by. Her ligger der et affaldsdeponi, så ganske hurtigt kunne vi måle os til, at de høje koncentrationer kom derfra. Vi tog kontakt til AffaldPlus, som ejer det. De havde netop også målt for høje PFAS-værdier i det spildevand, som de leder til vores renseanlæg i Faxe,” siger Rene Jacobsen, der er driftschef for spildevand i Faxe Forsyning.

Faxe Kommune har derfor bedt AffaldPlus etablere et renseanlæg på grunden, der kan fjerne miljøfremmede stoffer, herunder PFAS. For tiden er man i gang med fuldskalatests, så det forventes sat i gang inden længe. Faxe Forsyning har aftalt med AffaldPlus, at slammet, der nu ikke må køres på landbrugsjorde, ligger i midlertidigt deponi, indtil det kan brændes på firmaets affaldsforbrændingsanlæg. Her forventer man, at PFAS vil blive fjernet i forbrændingsprocessen.

Læs også "PFAS fjernes fra spildevandsslam i forbrændingsprocessen".