Vandglas_1920.jpg

Det er derfor nødvendigt for vandselskaber at kunne planlægge fremtidens forretningsmodeller for investeringerne og samarbejdet om Power-to-X (PtX) anlæg

Vandsektoren har fokus på den grønne omstilling.

Vand kan vise sig at være en hovedingrediens i opfyldelsen af verdens stigende behov for energi. Det er derfor nødvendigt for vandselskaber at kunne planlægge fremtidens forretningsmodeller for investeringerne og samarbejdet om Power-to-X (PtX) anlæg.

Vand er liv, men vand indeholder også den brint, som Danmark med PtX satser på, kan være med til at afløse fossile brændsler. Ved at spalte vandmolekyler får man frigivet de brintatomer, som har høj energi og værdi. Brint, som fremtidens energiforsyning skal baseres på, frembringes ved at spalte vand.

På nuværende tidspunkt forsøger DANVA og andre relaterede brancheorganisationer i samarbejde med forskere at få overblik over udfordringerne for at få løsningen til at fungere. Det gælder ikke mindst de eventuelle lovgivningsmæssige forhindringer.

Jeg sad i lufthavnen forleden og ventede på mit fly. Så hørte jeg nogen tale om PtX, og det viste sig, at det var en reklamevideo på en tv-skærm. Der kørte billeder af vindmøller med en fortælling om, at vind skal forvandles til flybrændstof. Men det undrede mig, for den fulde fortælling er jo, at det er vandet, der er selve PtX-råstoffet, som forvandles til brændsel.

Det er fra vandet, de to brintatomer og det ene iltatom kommer, så det er dem, der er afgørende for, at man kan udvinde fremtidens energi, hvor vind og andre energikilder driver processen med at opvarme og spalte vandet i atomer.

Den logiske forretningsmodel er, at der skal være en større energimæssig gevinst ved den metode,  man anvender, end den mængde energi, man bruger på at skabe strømmen. Desuden skal man  placere PtX-anlæggene der, hvor der kan være vand i overskud, da det er klima-, miljø- og trafikmæssigt negativt at transportere vand over store afstande.

Det kan også se ud til at blive udfordrende, hvis man vælger at placere PtX-anlæg på energi-øer i Nordsøen. Det kræver nemlig rigtig megen strøm at rense saltvand til den krævede vandkvalitet, hvilket minimerer gevinsten ved  projektet.

Meget tyder på, at der skal bruges store mængder vand. Det gælder i hvert fald i de områder, hvor PtX-anlæggene skal ligge. Der er samtidig tale om meget rent vand – renere end drikkevand. Men præcist hvor rent, og hvordan det spiller sammen med vandsektorens øvrige renseteknologier, det er  vi i gang med at få viden om.

I forhold til reglerne på området, så kan der blive tale om teknisk vand fra renseanlæg, som ligger mest lige for at anvende.

Men uanset hvilke udfordringer, vi møder, så går vandsektoren til opgaven med krum hals. Det rummer store visioner for den grønne omstilling og samfundet, at vandsektoren er i centrum for udvikling af fremtidens energiformer herunder PtX.