Vandhane tæt på colourbox.jpg

Læs om de seneste ændringer i bekendtgørelser vedrørende drikkevandskvaliteten og om DANVAs tilbud.

To bekendtgørelser om vandkvalitet samt en bekendtgørelse fra Energistyrelsen om offentliggørelse af information til forbrugerne er sendt i høring.

Nye terminologier

Med vandkvalitetsbekendtgørelse, analysebekendtgørelse introducerer man nye terminologier såsom 'indikatorparametre' og 'operationelt prøvetagningsprogram', som kan medføre ændringer i driften og overvågningen af vandkvalitet.

Desuden inkluderes to nye stoffer i prøveprogrammet.

Opdateringer om dispensationer og indberetningspligter

Der er kommet opdateringer vedrørende dispensationer og krav til indberetning af data, herunder nye krav om rapportering til Jupiter-databasen og tilsvarende platforme.

Materialer i kontakt med drikkevand

Den nye bekendtgørelse foreslår ændringer i håndteringen af materialer, der kommer i kontakt med drikkevand, og stiller nye krav om information til forbrugerne.

Gennemgang og mødeplanlægning

DANVA inviterer vandselskabsmedlemmer den 8. maj 2024 til en gennemgang af høringsmaterialet på MS Teams for at diskutere feedback fra miljøministeriets interessentmøde den 7. maj 2024.

Tilmelding kan ske via e-mail: ds@danva.dk.

Frister for indsendelse af input

  • Generelt input: Send jeres feedback til DANVAs høringssvar til e-mail: ds@danva.dk senest den 14. maj 2024 kl. 12.00.
  • Input til Miljøministeriets møde: Hvis jeres input skal inkluderes i DANVAs forberedelse til Miljøministeriets interessentmøde den 7. maj, skal det indsendes senest den 6. maj kl. 15.00.