COLOURBOX14179862.jpg

DANVA understreger i sit høringssvar til artikel 11 retsakterne behovet for strammere krav for at sikre drikkevandets kvalitet. Særligt bekymrer lempeligere krav til Total Organisk Kulstof (TOC), som EU lægger op til.

Fremover kan vandselskabernes kundeservice se frem til at få flere opkald fra kunder, der klager over smagen, lugten eller farven.

Det er, hvad DANVA i værste fald frygter, vil ske, hvis der med drikkevandsdirektivet indføres lempeligere krav til materialer i kontakt med drikkevand.  

Oprethold danske standarder

I EU's drikkevandsdirektiv artikel 11 lægges der op til lempeligere krav til TOC i vores ledninger. Det vil ikke kun kunne medføre ændringer i drikkevandets smag, lugt eller farve, men det vil også resultere i en øget bakterievækst.

I stedet bør man anvende danske krav fra DK-vand ordningen og opretholde danske standarder for at forhindre negative påvirkninger af drikkevandets kvalitet.

Det og en række andre detaljer har DANVA anført i sit høringssvar til retsakterne, som er blevet afgivet i denne uge.

Med retsakterne vil EU sikre, at materialer og produkter, der kommer i kontakt med drikkevandet, ikke påvirker vandkvaliteten negativt. Herudover beskrives krav til test og godkendelsesprocedurer for materialer og produkter.

Hovedpunkter i DANVAs høringssvar

  • Total Organisk Kulstof (TOC): DANVA påpeger, at lempeligere krav til TOC i retsakterne kan føre til øget bakterievækst i drikkevandssystemer. De anbefaler, at de danske krav fra DK-Vand ordningen anvendes i stedet.
  • Smag, Lugt, og Farve: Ændringer i disse parametre kan forårsage bekymringer og klager fra forbrugere. DANVA tilråder at opretholde de eksisterende danske standarder for at forhindre negative påvirkninger af drikkevandets kvalitet.
  • Deklaration og Bagatelgrænser: Retsakterne foreslår en grænse for, hvornår stoffer, der indgår i materialers fremstilling, skal oplyses. DANVA anbefaler fuld deklaration af alle stoffer for at undgå potentielle overskridelser af kvalitetskravene.
  • Videregående Vandbehandling: Teknologier som membranfiltrering og ionbytning forventes at spille en større rolle. DANVA argumenterer for, at disse teknologier bør omfattes af artikel 11, lige som materialer som PVC og PE-rør.
  • Cementbaserede Materialer: DANVA påpeger, at uorganiske materialer i cement ikke er dækket af retsakterne, hvilket kan være problematisk. De foreslår, at sådanne materialer inkluderes i reguleringen.

Et fælles europæisk og et dansk høringssvar

Udover et samarbejde med eksperterne i de danske vandselskaber, har DANVA denne gang også haft et tæt samarbejde med europæiske kolleger i en ekspertgruppe, nedsat af EurEau.

På den måde er det lykkedes at afgive et samlet høringssvar på vegne af EurEau. Det betyder, at alle europæiske vandselskaber bakker op om, at kravene til afgivelse af lugt og smag, skal fastsættes så vandkvaliteten ikke bliver dårligere – uanset hvilken form for vandbehandling der anvendes. Ligeledes bakker man fra europæisk side også op om fuld deklaration og afskaffelse af bagatelgrænser.

I sit eget høringssvar ønsker vi fra DANVAs side derudover strammere krav til mikrobiologisk vækst. DANVAs høringssvar er lavet i et tæt samarbejde med materialenetværket.

Læs mere om materialenetværket.

Læs mere om DANVAs materialeguide 

Det fulde høringssvar er tilgængeligt på DANVAs hjemmeside, og yderligere spørgsmål kan rettes til cvhc@danva.dk.