Certifikatoversigt

DANVAs Materialenetværk adresserer udfordringer, som revisionen af drikkevandsdirektivet bringer med sig, og har samlet en certifikatoversigt.

Siden vedtagelsen af Drikkevandsdirektivet i 1998 til den opdaterede version i 2020 har EU haft fokus på drikkevandskvalitet og reglerne heri skal beskytte drikkevand mod potentielle forurenende stoffer fra materialer i kontakt med vandet. Men med det nyligt reviderede direktiv er der nu skabt en harmonisering på tværs af EU-medlemslandene.

Udstrakt implementeringsperiode

Direktivets implementering er ingen let opgave og flere producenter og råvareleverandører forudser flaskehalse på grund af mangel på ensartede teststandarder, et begrænset antal akkrediterede laboratorier og certificeringsorganer. Derfor vurderer DANVA, at vi må forvente en lang overgangsfase, hvor nuværende certificeringsordninger forbliver best-practice.

DANVA har samlet brugervenlig certifikatoversigt

DANVAs materialenetværk har derfor samlet en brugervenlig certifikatoversigt, som du kan finde her på DANVAs materialeguide. Dette værktøj er skræddersyet til at guide brugerne gennem de produkter og dokumentationer, der opfylder de strenge krav i det nye drikkevandsdirektiv fra EU.

DANVAs certifikatoversigt som guideline

DANVAs certifikatoversigt er ikke kun en reference; det er et essentielt værktøj. Den hjælper beslutningstagere i vandselskaber med at vælge de bedste produkter og komponenter for at sikre drikkevandskvalitet, især når der er mangler eller uklarheder i dokumentationen.