drikkevand.jpg

Danmark når ikke i mål med implementeringen af et revideret drikkevandsdirektiv den 12. januar 2023. DANVA vurderer, at leverandører og vandselskaber dog med fordel allerede nu kan se mod Tyskland for at finde inspiration.

Forud for revisionen af drikkevandsdirektivet lå nemlig et stort stykke arbejde, udført af Tyskland, Holland, Frankrig og England (4MSi). Samarbejdet startede allerede i 2011 omkring fælles regler for test og godkendelse af komponenter i kontakt med drikkevand. Danmark trådte ind i gruppen i 2018 og har deltaget i arbejdet lige siden.

Langstrakt implementering i Tyskland

I Tyskland er drikkevandsdirektivets artikel vedrørende afsmitning fra materialer i kontakt med drikkevand løbende implementeret fra marts 2021. Evalueringskriterierne og set-up’et med positivliste for startstoffer, procedurer for test og acceptkriterier for slutmaterialer samt overensstemmelseserklæringer svarer stort set til anbefalingerne fra 4MSi.

Implementeringen i Danmark tæt på 4MSi

Et forsigtigt gæt på implementeringen i Danmark vil være, at vi også på her materialesiden får en implementering af direktivet, der ligger sig tæt op af 4MSi anbefalinger. Ligeledes er forventningen at langt hovedparten af EU-medlemslandene vil implementere efter anbefalingerne fra 4MSi.

Forventer ensartet evalueringsgrundlag

Det korte hovedbudskab i ovenstående er, at evalueringsgrundlaget for materialer anvendt i vandbanen bliver ensartet for producenter i EU og leverandører til EU-medlemslandene. På samme vis lægges der op til at overensstemmelseserklæringerne (certifikater, typetest o.lign.) vil være ens for EU-medlemslandene, og får formodentlig betegnelsen Attestation of Conformity (AoC).

Forskelle til vanlig dansk praksis

På parametre så som lugt og smag adskiller anbefalingerne fra 4MSi sig fra de nuværende kvalitetskrav til drikkevandet i Danmark ved at have lempeligere kravværdier.

Om DK-Vand

I DK-Vand arbejder DANVA sammen med producenter og prøvnings- og analyseinstitutter på at skabe en certificeringsordning, der opfylder kravene i drikkevandsdirektivet.

Læs mere om DK-Vand her. 

Desuden lægger 4MSi op til at anvendte materialer i sammensatte produkter (eksempelvis en ventil) hver for sig skal være godkendte til brug i vandbanen. Den sammensatte komponent er altså ikke underlagt test eller vurdering, hvilket er en anden tilgang, end der f.eks. anvendes i DK-Vand ordningen.

Materialer i kontakt med drikkevand i DANVA

DANVA er i gang med at opbygge kompetencer til at hjælpe medlemmerne med sikkert materialevalg til drikkevandsforsyningen, hvor et netværk blandt medlemmerne er med til at sikre dette. Du kan læse mere om materialenetværket her.  

Endvidere er der startet på en materialeguide for DANVAs medlemmer, som kan findes her: DANVAs materialeguide . Materialeguiden udbygges løbende med ny viden og erfaringer, hvor materialenetværket er en vigtig bidrager.