229 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Arrangementer Old
Publikationer
Nyheder

Ikke påvirkelige omkostninger - krav om offentliggørelse af aftaler indgået mellem vandselskab og forbruger

COLOURBOX13133580.jpg

Fristen for indberetning til de økonomiske rammer inkl. af regnskabsoplysninger til Forsyningssekretariatet er den 1. maj.

DANVA udgiver vejledning nr. 100 - Vejledning om persondata for vandselskaber

Nye perspektiver i genvinding af fosfor fra spildevandsslam

Stor variation af effekt af fosfor fra spildevand

Nyt fra medlemmerne: Esbjerg og Varde rykker tættere sammen med fuld fusion

Udlevering af oplysninger om betalt tilslutningsbidrag efter aktindsigtsreglerne i forbindelse med skattesag

GEUS giver et retvisende billede af udviklingen i forureningen af grundvandet

Middelfart Spildevand og VandCenter Syd arbejder sammen om et moderne renseanlæg

Rester af sprøjtegift i hver fjerde vandboring

Hurtigt overblik over ny forligsaftale om revision af vandsektorloven

Sprøjtegift i stort antal drikkevandsboringer

Ejerskab og driftsansvar for eksisterende rørlagte grøfter som var eksisterende før kloakering af nyt opland

Vandsektoren er begejstret for nye regler om særligt forurenet spildevand

Næste skridt i skattesagen afventer bestyrelsesmøde

”Fremtidens vandværk” er indviet af miljøminister Kirsten Brosbøl

Folketinget ind i sag om ekstraskat på vand

DANVAs foretræde for Folketingets miljøudvalg om ny vandforsyningslov

Forskere mødes til 24 timers brainstorm om spildevand

Udkast til bekendtgørelse om vandafledningsbidrag er i høring

Effektiviseringer på spildevand kan få alvorlige konsekvenser

Vejledning om behandling af vandselskabers materielle anlægsaktiver ved de reguleringsmæssige indberetninger

Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Høring af bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål og tilhørende vejledning

Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne – Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2013

DANVA får medhold i Konkurrenceankenævnet

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Klimalokalplaner og forenkling af loven)

Industrien betaler ikke overpris for spildevandet

Høringssvar på udkast til ”Netvolumenmål og Omkostningsækvivalenter”

Regeringens 25 m sprøjtefrie zoner er helt utilstrækkelige

Momsmæssig behandling hos kommunen af vandselskabets finansiering af klimatiltag

Vejledning 89 Vejledning om behandling af vandselskabers materielle anlægsaktiviteter ved reguleringsmæssige indberetninger

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Orientering om udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen om beregning af vejbidrag for afledning af vejvand

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

regn-paa-vej-skrift-31.jpg

Skrift 31

Udvikling af koncept og rammebetingelser for anvendelsen af Skrift 31 til fastsættelse af lokalt differentierede mål for vand på terræn.

Introduktion til vandforsyning Modul 1 – september 2021 LUKKET FOR TILMELDING

2012.01.04-Vejledning-Vejledning om behandling af vandselskabers materielle anlægsaktiver ved de reguleringsmæssige indberetninger.pdf