DANVA Handelsbetingelser

Betaling 14 dage netto.

Faktura i papirform pålægges et gebyr på kr. 45,-.

Faktura elektronisk og pr. mail pålægges intet gebyr.

Ved salg af publikationer pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 100,- samt porto.

Ved tilmelding til DANVA arrangement fremsendes faktura særskilt 1 uger før afholdelse af arrangementet. Hvis du ikke ønsker overnatning, og du meddeler dette pr. mail ved tilmeldingstidspunktet, fratrækker vi 600,- af kursusprisen. Priserne dækker alle omkostninger til oplæg, materialer og forplejning. For ikke-medlemmer tillægges prisen et ekstratillæg. Alle priser er excl. moms.

Pris- og afbestillingspolitik

I udgangspunktet gælder DANVAs normale afbestillingsregler for arrangementer. DANVA er en medlemsfinansieret forening og kan af hensyn til medlemmerne ikke påtage sig kursisters tab ved afbestilling. Derfor må det påhvile den enkelte deltager eller deltagers organisation at dække dette tab.

Virtuel deltagelse

Ved afbestilling pga. restriktioner, som tilsiger den tilmeldte kursist at blive hjemme, tilbyder DANVA, så vidt det er muligt, virtuel deltagelse. Ved virtuel deltagelse fratrækkes omkostninger for forplejning fra det opkrævede deltagergebyr, såfremt arrangementet afholdes i Vandhuset.

Afbestillingsregler ved 2 dages kurser

Tilmeldingsfrist

Af administrative hensyn er der som hovedregel tilmeldingsfrist på 8 uger inden kursusstart. Ved tilmelding efter fristen, kan vi ikke garantere overnatning på samme hotel som resten af holdet.

Ved tilmeldingsfristens udløb er din tilmelding bindende. Afmelding skal ske skriftligt til DANVA.I forbindelse med arrangementer med overnatning dækker deltagerafgiften også omkostningerne til forplejning og overnatning.

Ved afmelding efter tilmeldingsfristen beregner vi følgende afbestillingsgebyrer:

  • Afbud indtil 8 uger faktureres ikke.
  • Afbud fra 4 - 8 uger før kursusstart faktureres med 40 % af deltagerafgiften.
  • Afbud fra 2 - 4 uger før kursusstart faktureres med 60 % af deltagerafgiften.
  • Afbud fra 2 - 13 dage inden kursusstart faktureres med 80 % af deltagerafgiften.
  • Afbud dagen før eller udeblivelse faktureres med 100 % af deltagerafgiften.

Afbestillingsregler ved dagsarrangementer

Tilmeldingsfrist

Af administrative hensyn er der som hovedregel tilmeldingsfrist 4 uger inden arrangementsstart. Ved tilmeldingsfristens udløb er din tilmelding bindende. Afmelding skal ske skriftligt til DANVA.

Ved afmelding efter tilmeldingsfristen beregner vi følgende afbestillingsgebyrer:

  • Afbud indtil 4 uger faktureres ikke.
  • Afbud fra 2 - 4 uger før arrangementsstart faktureres med 60 % af deltagerafgiften.
  • Afbud fra 2 - 13 dage inden kursusstart faktureres med 80 % af deltagerafgiften.
  • Afbud dagen før eller udeblivelse faktureres med 100 % af deltagerafgiften. Du kan tilmelde dig til et af DANVAs arrangementer via vores hjemmeside www.danva.dk under Arrangementer. Umiddelbart efter gennemført tilmelding til vores arrangementer udsendes en bekræftelse pr. e-mail.

Inden arrangementet afholdes, modtager du en mail med en deltagerliste, program samt link til elektronisk kursusmateriale. Ved aflysning eller flytning af et arrangement sendes en mail til alle deltagere ca. 2 uger inden arrangementets start. Ved flere tilmeldinger end maksimum på holdet, så oprettes venteliste.

Kursusbevis

Vi udleverer et kursusbevis i forbindelse med deltagelse på vores kurser.

Yderligere oplysninger om DANVAs kurser kan fås ved at kontakte kursussekretær Helle Benjaminsen på telefon 8793 3561 eller e-mail hb@danva.dk

Persondata

Ved indmeldelse, køb af DANVAs produkter og services behandler DANVA dine persondata. Du kan læse nærmere om DANVAs behandling af persondata på DANVA hjemmesiden: www.danva.dk/privatlivspolitik Hvis du har spørgsmål til persondatabehandlingen er du meget velkommen til at skrive eller ringe til DANVAs persondataansvarlige persondatahenvendelse@danva.dk – tlf. 7021 0055.