Sammen Om Fremtidens Vand Forside

Partnerskabet om central opsamling, behandling og distribution af sekundavand har set på to cases: Alvandnyttige boliger og det vandløse vaskeri.

Download rapport

Rapporten er udgivet af partnerskabet i samarbejde med Berendsen, Boligselskabet Sjælland, Fr. Dahlgaard, DTU Miljø, Kalundborg Forsyning og Fors A/S. Hent rapporten her. 

Bilag

Bilag 1: Abstract til IWA kongres: Assessing the sustainability of innovative alternative water supply.

Bilag 2: Juridisk notat fra Horten.

Bilag 3: Publikation fra DTU: Alternative water supply. State of the art.

Bilag 4: Notat fra Fors om de to cases og Eco-efficiency.

Bilag 5: Kortlægning af kilder og kunder til sekundavand. Rapport fra Teknologisk Institut og BOVAK.