147 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Optimering af indvinding vejledning nr. 46.pdf

4.2+Nye+indvindingstilladelser+har+vi+de+nødvendige+data.pdf

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Høringssvar ifm. ændring af bekendtgørelser om hhv. økonomiske rammer for vandselskaber og vandselskabers tilknyttede virksomhed

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Grundvand-617X411

Regeringens 25 m sprøjtefrie zoner er helt utilstrækkelige

Grundvand-617X411

Flere drikkevandsboringer vil blive taget ud af drift

Grundvand-617X411

Natur- og Landbrugskommissionen overdriver pladskrav for BNBO

Planlægning-vandforsyning-617X411

Pesticidplan mangler beskyttelse af drikkevandsboringer

Planlægning-vandforsyning-617X411

Ophævelse af statslige vandplaner og vurdering af konsekvenser

Vandbehandling-617X411

Rensning af forurenet grundvand til drikkevandsformål

Vandboring_mark_617px

Natur- og Landbrugskommissionens rapport skuffer på drikkevandsområdet

Drikkevand-Grundvand-617X411

Miljøminister: Kommissionsrapport er et kinderæg

Vandkande_glas_617px

DANVAs foretræde for Folketingets miljøudvalg om ny vandforsyningslov

Skiftergas_Boretån_fracking_tegning_617px

Tillid til Total svækket efter afsløring

Vandboring_mark_617px

Det største tilbageslag mod grundvandsbeskyttelsen i tyve år

Fredericia_Renseanlæg_617px

Interaktiv grafik: Det arbejder vandselskaberne med

Grundvand-617X411

Overraskende tal for nitrat skaber bekymring for grundvandet

Carl-Emil _Larsen_2016_pressefoto_617px

Sikkerhedszoner skal beskytte grundvandet mod pesticider

Vandkande_glas_617px

Obligatoriske boringsnære beskyttelsesområder kan sikre grundvandet

california-drought-before-after 617

Nyt fra medlemmerne: Danske virksomheder skal kortlægge Californiens grundvand