167 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Arrangementer Old
Publikationer
Nyheder

Nyt fra medlemmerne: Danske virksomheder skal kortlægge Californiens grundvand

Obligatoriske boringsnære beskyttelsesområder kan sikre grundvandet

Sikkerhedszoner skal beskytte grundvandet mod pesticider

Overraskende tal for nitrat skaber bekymring for grundvandet

Høringssvar ifm. ændring af bekendtgørelser om hhv. økonomiske rammer for vandselskaber og vandselskabers tilknyttede virksomhed

Interaktiv grafik: Det arbejder vandselskaberne med

Det største tilbageslag mod grundvandsbeskyttelsen i tyve år

Tillid til Total svækket efter afsløring

DANVAs foretræde for Folketingets miljøudvalg om ny vandforsyningslov

Miljøminister: Kommissionsrapport er et kinderæg

Natur- og Landbrugskommissionens rapport skuffer på drikkevandsområdet

Rensning af forurenet grundvand til drikkevandsformål

Ophævelse af statslige vandplaner og vurdering af konsekvenser

Pesticidplan mangler beskyttelse af drikkevandsboringer

Natur- og Landbrugskommissionen overdriver pladskrav for BNBO

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Flere drikkevandsboringer vil blive taget ud af drift

Regeringens 25 m sprøjtefrie zoner er helt utilstrækkelige

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Optimering af indvinding vejledning nr. 46.pdf